Każdy przedsiębiorca może dzisiaj zarejestrować domenę o dowolnej nazwie, jeżeli nie została jeszcze ona zastrzeżona przez inny podmiot. Daje to z jednej strony dużą dowolność przy wyborze oznaczenia swojej witryny, a z drugiej zmusza do zachowania ostrożności, gdyż korzystanie z domeny może naruszać prawa osób trzecich. Podmiot rejestrujący nazwę domeny nie bada, czy zgłaszająca się do niego firma lub internauta ma prawo używania wskazanej nazwy w internecie.

Sprawdź nazwę przed rejestracją

Przed rejestracją domeny trzeba upewnić się, czy wymyślona przez nas nazwa nie jest tożsama lub podobna do cudzego znaku towarowego. Znakiem jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny i które pozwala odróżnić towar jednej firmy od drugiej. Ochrona znaku towarowego obejmuje wyłączne prawo do oznaczania tym znakiem tylko tych towarów lub usług, dla których dany znak jest zarejestrowany. Prawo do znaku jest w niektórych wypadkach ograniczone. Nie narusza prawa np. zakład cukierniczy, który ma identyczny znak jak stacja paliw.

Inaczej będzie w przypadku renomowanego znaku towarowego (takiego, który symbolizuje potwierdzoną jakość). Użycie go w nazwie domeny przez osobę, która nie posiada praw do tego znaku towarowego, zawsze stanowić będzie naruszenie praw do znaku towarowego.

Uważaj na koszty

Podejmując decyzję o zastrzeżeniu własnego oznaczenia w wirtualnym świecie, trzeba zwrócić uwagę na jego koszty i warunki umowy zawartej z firmą pośredniczącą w rejestracji domen. Aby uniknąć przykrego zaskoczenia w trakcie korzystania z usług konkretnego rejestratora, przed jego wyborem należy zapoznać się z opiniami na temat kilku wybranych uprzednio firm. Rejestrując domenę po cenach promocyjnych, musimy się zgodzić na liczne utrudnienia związane najczęściej z warunkami rezygnacji z korzystania z usług danego operatora. Niejednokrotnie lepiej wybrać rejestrację po standardowej cenie.

Przed zakupem domeny należy uważnie przeczytać regulamin zakupu usługi i warunków ewentualnych promocji. Momentem, który budzi największe zaskoczenie wśród właścicieli domen, jest przedłużenie ich ważności po pierwszym roku użytkowania. Opłata za następny okres obecności naszego adresu w sieci jest zazwyczaj znacznie wyższa niż symboliczna kwota uiszczana podczas zakupu nowego adresu internetowego. Dlatego już w momencie rejestracji należy wziąć pod uwagę koszty utrzymania domeny w następnych latach.

Czytaj warunki umowy

W umowach z operatorami pojawiają się też zapisy wykluczające możliwość zwrotu klientowi całości lub części wpłaconej kwoty w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Kupujący musi najczęściej zapłacić za cały okres usługi, a kwota ta nie podlega zwrotowi nawet wtedy, gdy abonent wcześniej zrezygnuje z usługi. Zgodnie z kodeksem cywilnym zapisy w umowie, które wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części (jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania), są niedozwoloną klauzulą.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Osoby, które chcą odstąpić od umowy z rejestratorem przed zakończeniem okresu, na jaki została ona zawarta, są najczęściej zmuszeni do zapłacenia kary (odstępnego, wyrównania). Nie może być one jednak wygórowana i wyższa, niż różnica pomiędzy kwotą, którą zapłaciliśmy za domenę w promocji, a jej standardową ceną. Jednym z podstawowych obowiązków operatora jest obowiązek automatycznego zwrotu pieniędzy w przypadku nieudanej próby rejestracji domeny.

Podstawa prawna

● Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).