Samorządy oraz inni beneficjenci, którzy korzystają z unijnych dotacji, mają coraz większe problemy z zasadami udzielania pomocy publicznej – wynika z sygnałów, które docierają do GP. Głównie dotyczą one regionalnych programów operacyjnych.

– Beneficjenci nie są pewni, jak obowiązują zasady dotyczące pomocy publicznej. Nie chodzi o ogólne reguły, tylko o ich interpretację. Każdy region podchodzi do nich dosyć swobodnie, co powoduje, że w momencie składania wniosku nie wiadomo, czy dana inwestycja może dostać dofinansowanie – mówi Mariola Stańczyk z firmy doradczej Faber Consulting.

Nieoczekiwana strata

Dodaje, że takie przypadki są częste. Wczoraj jeden z klientów Faber Consulting z województwa mazowieckiego złożył wniosek o dotację z regionalnego programu operacyjnego. W momencie składania dokumentacji konkursowej nie wiedział, czy w jego projekcie występuje pomoc publiczna. Ma o tym zdecydować zespół urzędników, który już po zamknięciu naboru rozstrzygnie problem.

– Jeśli okaże się, że pomoc publiczna występuje, to wniosek odpadnie podczas oceny formalnej. Na dotacje w tym konkursie mogą liczyć tylko projekty, w których pomoc nie występuje – mówi Mariola Stańczyk.

Dodaje, że jeśli tak się stanie, to samorząd straci pieniądze i czas, które zaangażował w przygotowanie projektu.

W innych konkursach samorząd lub inny podmiot, który ubiega się o dotacje, może dosyć nieoczekiwanie stracić część dofinansowania do inwestycji. Projekty, w których nie występuje pomoc publiczna, mogą liczyć na refundację z funduszy unijnych do 85 proc. poniesionych wydatków. Natomiast w przypadku występowania pomocy publicznej, wysokość dotacji zależy od wysokości dopuszczalnego wsparcia regionalnego i kształtuje się od 40 proc. do 70 proc.

Przed takim właśnie dylematem stanął Sosnowiec, który ma problem z pomocą publiczną dla swojego projektu przygotowania terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. W lipcu 2008 r. podpisał umowę wstępną na dofinansowanie ze śląskiego regionalnego programu operacyjnego.

– Stworzenie w Sosnowcu parku technologicznego przygotowuję już od kilku lat. W sierpniu mieliśmy złożyć właściwy wniosek o przyznanie dotacji – mówi Danuta Pająk-Gruszczyńska, naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta w Sosnowcu.

Na początku czerwca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało rozporządzenie o zasadach udzielania pomocy instytucjom otoczenia biznesu. Zmieniło ono ustalenia, dotyczące występowania pomocy publicznej w tego typu projektach, które zostały określone we wcześniejszych wytycznych ministerstwa.