Każdy tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy z dochodów przedsiębiorstwa lub przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości.

Zgodnie z ogólnymi przepisami o postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel żądający jego wszczęcia jest zobowiązany dołączyć do wniosku tytuł wykonawczy. Wnioskodawca składa w oryginale jeden z tytułów egzekucyjnych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności. W sposób wyczerpujący katalog tytułów egzekucyjnych określony jest w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Uwzględniono w nim także tytuły sporządzane przed notariuszem, na podstawie których wierzyciel (jednak dopiero po uzyskaniu przed sądem postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności) jest uprawniony do żądania wszczęcia egzekucji, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy egzekucja przez zarząd przymusowy zarówno z dochodów z przedsiębiorstwa, jak i przez sprzedaż przedsiębiorstwa, musi być poprzedzona zwykłym postępowaniem egzekucyjnym?

W jaki sposób są rozliczane koszty egzekucji po zmianie sposobu jej prowadzenia? Czy koszty wcześniejszej zwykłej egzekucji będą spłacone przez dłużnika?

Czy dłużnik jest powiadamiany, z jakiej formy egzekucji ma zamiar skorzystać wierzyciel? Czy ma prawo do sprzeciwu w toku rozpatrywania przez sąd wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy?

Kiedy sam dłużnik może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad jego przedsiębiorstwem?

W jaki sposób jest ustanawiany zarządca przedsiębiorstwa? Czy dłużnik może mieć wpływ na jego wybór?

Czy nabycie całego przedsiębiorstwa (lub jego części) w ramach egzekucji przez zarząd przymusowy ma taki sam charakter jak nabycie w postępowaniu upadłościowym?

W jaki sposób chroniony jest zatem interes nowego właściciela, który nabywa przedsiębiorstwo w trybie egzekucji przez zarząd przymusowy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Gospodarczego.