Na rynku dostępnych jest kilka produktów bankowych, które można przeznaczyć na remont mieszkania lub wykończenie domu.

Planując poważniejszy remont, na który musimy pożyczyć co najmniej kilkanaście tysięcy złotych, warto zaciągnąć pożyczkę hipoteczną. Jest ona niżej oprocentowana od kredytów gotówkowych, chociaż formalności będą bardziej skomplikowane, to sporo zaoszczędzimy na kosztach kredytu.

Kredyt lub pożyczka

Gdy inwestycja ma ograniczony zakres i potrzebujemy nie więcej niż kilka tysięcy złotych, w pierwszej kolejności rozważamy zaciągnięcie kredytu odnawialnego, pamiętając, że jest to najtańszy rodzaj kredytów gotówkowych, które uzyskujemy na dowolny cel. Dla zakupu sprzętu lub mebli warto rozważyć kredyt ratalny lub inny polegający na tym, że to kredytujący wskazuje cel, na jaki kredyt ma być wydatkowany. Tylko w ostateczności sięgamy po pożyczki lub kredyty udzielane w tempie ekspresowym, bo koszty ich spłaty są najwyższe i po zsumowaniu najczęściej sięgają nawet ponad 21 proc. rocznie.

Pieniądze z konta

Banki udzielają kredytów odnawialnych najczęściej do wysokości stanowiącej pięcio- lub sześciokrotność stałych wpływów na konto – praktycznie stałych zarobków.

Najtańszym sposobem sfinansowania remontu lub wykończenia mieszkania są kredyty hipoteczne, ponieważ ich oprocentowanie jest najniższe. Banki nie oferują specjalnych kredytów z przeznaczeniem na remont mieszkania, ale jednym z celów kredytowania w ofercie kredytów hipotecznych i budowlano-hipotecznych jest remont lub modernizacja. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie na własność nieruchomości, ponieważ zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka.

Ważne!

Najtańszym sposobem sfinansowania remontu lub wykończenia mieszkania są kredyty hipoteczne, ponieważ ich oprocentowanie jest najniższe

Pożyczka zamiast kredytu

Gdy nie mamy konta w banku, o kredyt lub pożyczkę gotówkową możemy wystąpić do innej instytucji pożyczającej pieniądze. Najlepiej, aby był to bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Obecnie wiele banków udziela kredytów na dowolny cel niemal od ręki, na podstawie danych z dowodu osobistego.

Rzeczywista stopa procentowa takiego kredytu lub pożyczki oscyluje jednak wokół 21 proc., nawet gdy bank zachęca klientów oprocentowaniem jednocyfrowym. Zabezpieczeniem jest ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Przy pożyczce o charakterze konsumenckim bank musi podać dokładne informacje o wysokości pożyczki, zasadach i terminie jej spłaty, rocznej stopie oprocentowania i warunkach jej zmiany, opłatach i prowizjach związanych z udzieleniem pożyczki (a one stanowią nierzadko kilkanaście procent kwoty pożyczki), w tym także tzw. opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie umowy, informacje o rzeczywistej stopie oprocentowania, sposób zabezpieczenia (i opłaty należne bankowi z tego tytułu) itp. Bank powinien podać łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji, które zapłaci klient, informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz o skutkach uchybienia postanowieniom o terminach spłaty pożyczki.