Gwarancja bankowa to zobowiązanie własne banku, które zapewnia beneficjentowi dostęp do określonej kwoty, gdy strona umowy nie dotrzyma wcześniej ustalonych warunków transakcji lub zamówienia. Warto w tym zakresie współpracować z doświadczonym i rozpoznawalnym wystawcą gwarancji na całym świecie. Dzięki temu łatwiej osiągać biznesowy sukces.

Rodzaje gwarancji

Gwarancje przetargowe

Zapewniają beneficjentowi pokrycie finansowe w sytuacji, kiedy zleceniodawca nie spełni warunków określonych w przetargu. Gwarancje przetargowe najczęściej składa się razem z innymi wymaganymi w przetargu dokumentami.

Gwarancje dobrego wykonania kontraktu

Są zabezpieczeniem na wypadek nieprawidłowego wykonania kontraktu. Zazwyczaj wymagane są w chwili zawierania kontraktu i zachowują ważność w terminie ustalonym pomiędzy stronami umowy.

Gwarancje zwrotu zaliczki

Przydatne w przypadku , gdy wykonawca zlecenia otrzymuje zaliczkę a konto realizacji projektu. Beneficjent gwarancji może odzyskać zaliczkowana kwotę lub jej część, jeśli wykonawca nie dotrzyma warunków kontraktu.

Gwarancja płatności

Zapewnia bezpieczeństwo finansowe beneficjentowi, jeśli zleceniodawca nie dokona płatności za dostarczoną usługę lub towar.

Główne korzyści gwarancji

- bezpieczeństwo transakcji na całym świecie
- argument w negocjacjach kontraktów
- możliwość odzyskania zainwestowanych środków

Dowiedz się więcej - Gwarancje bankowe.