Pomimo wysiłków byków poziom 1900 pkt na indeksie największych spółek WIG20 nadal pozostaje niepokonany.
Zmagania byków i niedźwiedzi na razie zakończyły się zwycięstwem tych ostatnich. Duża zmienność ostatnich sesji świadczy o niepewności inwestorów co do dalszego kierunku ruchu warszawskiej giełdy. Pojawiające się na przemian sesje wzrostowe i spadkowe w okolicach poziomu istotnego z punktu analizy technicznej, tj. 1900 pkt na WIG20, świadczą o tym, że popyt i podaż zbierają siły do wyjaśnienia obecnej sytuacji na giełdzie.
Za siłą rynku przemawia to, że oba główne indeksy – WIG i WIG20 – utrzymują się od kilku sesji w okolicach istotnych długoterminowych poziomów. Jednak do trwałego przebicia i wyjścia ponad te poziomy niezbędny jest zdecydowany atak byków, czyli napływ nowego kapitału na giełdę. Inwestorzy wpatrzeni są w amerykańskie parkiety i prawdopodobnie po rozstrzygnięciu za oceanem byki zaatakują, przełamując ostatecznie poziom 1900 pkt na WIG20.
Również o sile rynku przemawia reakcja inwestorów na publikowane raporty kwartalne spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Nagradzane są spółki, które publikują lepsze od oczekiwań wyniki, ale również te firmy, które pokazały wyniki zbliżone do konsensusu rynkowego. Wyniki spółek gorsze od oczekiwań tylko w nielicznych przypadkach prowadziły do znacznej przeceny akcji. Takie zachowanie charakterystyczne jest dla okresu hossy. Świadczy to o poprawie sentymentu na rynku akcji i jest dobrym prognostykiem dla koniunktury na warszawskim parkiecie.
Takie zachowanie inwestorów może być przesłanką, że rosną szanse na przełamanie poziomu 1900 pkt na WIG20 oraz 30 000 pkt na indeksie szerokiego rynku WIG. Przełamanie wspomnianych długoterminowych linii trendu spadkowego będzie oznaczało wygenerowanie średnioterminowego sygnału kupna i być może oznaczać będzie potwierdzenie końca bessy. Zdecydowane przełamanie powyższych poziomów zmieni również podejście części analityków i komentatorów giełdowych, którzy będą mówili o zakończeniu bessy i wejściu giełdy w cykl hossy. Jest to istotne dla drobnych inwestorów, którzy inwestują w akcje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Napływ środków do akcyjnych funduszy inwestycyjnych może być nowym impulsem dla giełdy, która zakończy ostatecznie cykl bessy.
W przypadku wygranej niedźwiedzi i zanegowania wariantu wzrostowego indeks WIG20 może przełamać opór w okolicach 1800 pkt. W tym przypadku można spodziewać się zejścia WIG20 do poziomu 1700 pkt.