"Dopiero dzisiaj minister Rostowski mógł przedstawić wiarygodne sprawozdanie wykonania budżetu po pierwszym kwartale. Gdybyśmy patrzyli na wskaźniki wykonania po marcu, dochodów, wydatków i deficytu to są one na bardzo dobrym poziomie. W związku z tym dzisiaj nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, podstaw do tego, by nowelizować budżet" - powiedział.

Przedstawiciele rządu twierdzili niedawno, że ewentualna nowela budżetu możliwa jest po czerwcu, kiedy znane będą wyniki po pierwszym półroczu tego roku.

Rostowski powiedział posłom w czwartek: "nie ma niepokojących informacji z wykonania budżetu. Na tym etapie budżet państwa jest pod kontrolą".

Dodał, że po pierwszym kwartale deficyt jest nieco niższy od planowanego.

Resort finansów zakładał deficyt po pierwszym kwartale w wysokości 12,3 mld zł, a zgodnie z tzw. sprawozdaniem operatywnym wyniósł on 11,2 mld zł.

"W ostatnim czasie nie wydarzyło się nic co wymagałoby natychmiastowych działań" - dodał Rostowski.