W przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymaliśmy od 2004 roku 774 euro. Na integracji najwięcej zyskali rolnicy. Na wieś trafiło już 9,5 mld euroZe wsparcia unijnego skorzystało 25 tys. przedsiębiorstw.
Pięcioletni bilans obecności Polski w Unii Europejskiej jest bardzo korzystny. Największe korzyści odniosła polska gospodarka. Widać to w danych makroekonomicznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego szacuje, że dzięki funduszom unijnym tempo wzrostu PKB w ostatnich latach było wyższe o 0,6–0,9 pkt proc., niż gdybyśmy do Unii nie weszli. Z danych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wynika, że w 2003 roku PKB Polski wynosił 43 proc. średniej unijnej, a w 2008 roku już 51 proc.

Gospodarka