Ministerstwo Finansów konkuruje z lokatami bankowymi. Obligacje 10-letnie w pierwszym roku odsetkowym dają 7 proc. zysku, tyle ile najlepsze lokaty.
Kwietniowa emisja obligacji Skarbu Państwa nie przyniosła spadku oprocentowania. Banki muszą obniżać oprocentowanie lokat z powodu spadku stóp procentowych w NBP, a oprocentowanie obligacji detalicznych nie zmieniło się.
- Sprzedaż obligacji od marca zaczęła ponownie rosnąć. Nasze oprocentowanie jest konkurencyjne do lokat bankowych - przyznaje Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.