Jeśli firma montująca alarmy będzie miała zajmować się tylko obsługą klientów indywidualnych i małych firm, nie trzeba nawet uzyskiwać jakichś specjalnych zezwoleń czy koncesji. Teoretycznie wystarczy zarejestrowanie działalności gospodarczej i 5-10 tys. zł na zakup podstawowych urządzeń potrzebnych do instalacji. Z doświadczeń takich małych przedsiębiorców wynika, że potrzeba około 8-15 zleceń miesięcznie (w zależności od ich wielkości), żeby utrzymać całkowicie legalnie działającą (czyli opłacającą ZUS i podatki) jednoosobową firmę. A poszukujących takich usług jest całkiem sporo.

- Z naszych obserwacji i wewnętrznych analiz wynika, że coraz więcej osób decyduje się na montowanie instalacji alarmowych zarówno w domach, jak i w siedzibach małych i średnich przedsiębiorstw - mówi Paweł Wróbel z towarzystwa ubezpieczeniowego Generali.

W praktyce wejście na ten rynek i utrzymanie się na nim jest nieco trudniejsze, bo o skorzystaniu z usług danej firmy w mniejszym stopniu decyduje cena, za to duże znaczenie mają wiarygodność i doświadczenie. Dobrze, jeśli te ostatnie są potwierdzone choćby licencjami wydawanymi przez wojewódzkie komendy policji. Z ich uzyskaniem nie ma większych problemów, bo wystarczy zasadnicze wykształcenie techniczne lub specjalny kurs (koszt około 2 tys. zł), żeby dostać licencję I stopnia. Posiadając średnie lub wyższe wykształcenie techniczne, można liczyć na licencję II stopnia, i to bez konieczności przechodzenia przez dodatkowe kursy. Dla potencjalnych klientów taka licencja stanowi gwarancję m.in. tego, że osoba wykonująca instalację nie miała kłopotów z wymiarem sprawiedliwości.

O działalności na własny rachunek myślą najczęściej osoby, które przez jakiś czas pracowały w firmie zajmującej się takimi usługami i w ten sposób wyrobiły sobie dobrą opinię. Praktyka pokazuje też, że najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczynanie działalności nie od jednoosobowej firmy, ale spółki, założonej przez dwóch czy trzech specjalistów. Trzeba pamiętać, że osoba prowadząca firmę instalacji alarmów musi być dyspozycyjna niemal 24 godziny na dobę, bo klienci dzwonią do niej, gdy nie mogą włączyć czy wyłączyć alarmu lub gdy coś się zepsuje. Oznacza to więc niemal pełną gotowość, np. w czasie świąt, ale też problem z wypoczynkiem w trakcie urlopu. Dobrze jest mieć zaufanego wspólnika, który w takich wypadkach przejmie na siebie nagłe zlecenia. Poza tym, im więcej osób w firmie, tym łatwiej o zlecenie, jeśli klient ma już upatrzony system alarmowy określonej firmy. Żeby móc go zainstalować, trzeba mieć autoryzację producenta, co wymaga ukończenia specjalnego szkolenia. Na szczęście takie szkolenia są organizowane na koszt producenta sprzętu. Duże firmy mają nawet kilkadziesiąt takich autoryzacji.

Małym firmom trudno liczyć na lukratywne kontrakty w dużych placówkach. W przypadku tzw. obiektów ustawowo chronionych (wymienionych w ustawie o ochronie osób i mienia Dz.U z 1997 r. nr 114, poz. 740), czyli np. banków, muzeów wymogiem świadczenia usług jest uzyskanie koncesji wydawanej przez MSWIA. Nie dostanie się jej, jeśli przedsiębiorca lub ktoś z władz firmy nie ma tzw. licencji drugiego stopnia.

KOSZTY ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

5-10 tys. zł na sprzęt do zakładania instalacji alarmowych i koszty rejestracji firmy, jeśli działalność ogranicza się do usług dla osób fizycznych i małych firm. Jeśli firma będzie startować w przetargach na obsługę dużych projektów, np. zakładanie alarmów w bankach, trzeba:

● 308 zł - na licencję I stopnia i kolejne 308 zł na licencję II stopnia wydawaną przez policję

● 616 zł - na koncesję na wykonywanie zabezpieczenia technicznego wydawaną przez MSWiA

● 2-3 tys. zł na specjalistyczne kursy, pozwalające np. uzyskać licencję I stopnia osobie bez kierunkowego wykształcenia

WARUNKI STARTU W PRZETARGACH*

● doświadczenie w realizowaniu zamówień o określonej skali

● ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (nawet na 1 mln zł)

● autoryzacje firm, których instalacje są zainstalowane lub będą montowane

● zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, jeśli mają być instalowane i obsługiwane izotopowe czujki dymu

● koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

● umowa z właściwą terytorialnie Komendą Straży Pożarnej na prowadzenie monitoringu przeciwpożarowego

* na przykładzie zamówienia konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru i innych urządzeń przeciwpożarowych oraz monitoring pożarowy w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/82/2009