Mienie zabużańskie to mienie pozostawione przez osoby repatriowane w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski. Do końca lipca br. ministerstwo skarbu przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do wypłaty 5 tys. 208 odszkodowań na łączną kwotę ponad 203 mln zł.

Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP przyznaje uprawnionym osobom rekompensatę w wysokości 20 proc. wartości mienia.

Ostateczny termin składania wniosków o stwierdzenie prawa do odszkodowania upływa 31 grudnia 2008 r. Należy je składać do wojewodów.

Według MSP, weryfikacja wniosków o stwierdzenie prawa do rekompensaty może zająć jeszcze 3 lata.