Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło na koniec maja 2008 roku do 504,529 mld zł, czyli o 1,3 proc. w stosunku do kwietnia - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Stanowiło to ok. 149,3 mld euro lub ok. 231,2 mld dolarów.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec maja 391.502,2 mln zł i wzrosło o 2,5 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 2,9 proc. wobec końca ub. roku.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 113.027,5 mln zł, czyli było o 2,6 proc. niższe niż miesiąc wcześniej i o 6,7 proc. niższe niż na koniec ub. roku.

Według kryterium rezydenta, zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 2,7 proc. miesiąc do miesiąca, do 330.122,5 mln zł (oraz o 5,8 proc. wobec końca ub.r.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 174.407,1 mln zł i było 1,2 proc. niższe miesiąc do miesiąca (i o 7,9 proc. niższe wobec końca ub.r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych (wg kryterium miejsca emisji) wynosiło w tym okresie 22.608,7 mln zł, co oznacza wzrost o 47,6 proc. miesiąc do miesiąca, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych wyniosło 361.623,8 mln zł i spadło o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym.