Ceny zestawów do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego zrównały się. Centra certyfikacji oferują e-podpis za ok. 300 zł (w zależności od opcji).
Jeszcze na początku roku za zestaw zawierający oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego trzeba było zapłacić nawet grubo ponad 700 złotych (najtańszy zestaw dostępny na rynku, ale bez czytnika - kosztował 229 zł). Po sześciu miesiącach ceny mocno spadły i utrzymują się na stałym poziomie 250 - 350 złotych.
Najtańszy zestaw do składania podpisu elektronicznego (bez czytnika) oferuje dziś - za 241 zł - Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej. 7 złotych droższy (kosztuje 248 zł) jest zestaw bez czytnika, jaki oferuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Powszechne Centrum Certyfikacji Certum zestaw bez czytnika sprzedaje za 268 zł (w cenie jest opcja znakowania czasem).
Zestawów zawierających: certyfikat kwalifikowany (ważny 1 rok), certyfikat niekwalifikowany (ważny 1 rok), kartę kryptograficzną i oprogramowanie do obsługi karty - taniej nigdzie nie kupimy.
Warto dołożyć kilka złotych i kupić zestaw z certyfikatem kwalifikowanym ważnym dwa lata (certyfikat niekwalifikowany ważny dwa lata). Najtańszy zestaw kosztuje dziś 281 zł (najdroższy to wydatek 359 zł). Przedłużenie ważności certyfikatu - według zapowiedzi firm sprzedających e-podpisy - będzie kosztowało kilkadziesiąt złotych rocznie.
SŁOWNIK
CERTYFIKAT - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.
CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY- certyfikat spełniający warunki określone w ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (spełniający wymogi określone w ustawie).
ZNAKOWANIE CZASEM- usługa polegająca na dołączeniu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym, oznaczenia czasu w chwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę.
KWALIFIKOWANY PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI CERTYFIKACYJNE - podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.