Co do zasady, obowiązek posiadania konta firmowego w banku dotyczy także osób fizycznych prowadzących działalność, choć na podstawie prawa cywilnego w ich przypadku zobowiązania prywatne i firmowe w zasadzie pokrywają się ze sobą.

Posiadanie dwóch odrębnych kont: prywatnego i firmowego, może dać dodatkowe korzyści. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych generują powstawanie odsetek, które są opodatkowane, ale niejednolicie. Od odsetek naliczonych na rachunkach prywatnych (nie-związanych z działalnością gospodarczą) naliczany jest zryczałtowany 19-proc. podatek, tzw. podatek Belki. Natomiast odsetki na kontach firmowych są traktowane jako tzw. inny przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji opodatkowane na takich samych zasadach jak podstawowe przychody z działalności, w tym przypadku z wykonywania prywatnej praktyki.

Oznacza to, że objęte są albo podatkiem liniowym z działalności, gdy podatnik ma prawo i wybrał taką formę opodatkowania, albo - w pozostałych sytuacjach - podatkiem wyliczanym na podstawie skali tabeli podatkowej. W skrajnych przypadkach może więc pochłaniać nawet 32 proc. tych odsetek.

Dlatego zanim zajmiemy się wyborem konta bankowego, a w konsekwencji podpisaniem umowy o jego prowadzenie, powinniśmy być świadomi tych wszystkich uwarunkowań. Aby uniknąć konieczności płacenia wysokiego podatku od odsetek, można wybrać jedno z dwóch rozwiązań. Po pierwsze, w umowie z bankiem można zastrzec, że nie będzie on naliczał odsetek od środków klasyfikowanych jako płatne na każde żądanie (a vista) w zamian np. za zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku. Pojawiające się nadwyżki, które będziemy traktować jako pewną rezerwę, powinniśmy wówczas przelewać na oprocentowany rachunek prywatny, w tym rachunki lokat terminowych.

Drugim rozwiązaniem jest natychmiastowe przelewanie nadwyżek na konto prywatne, najlepiej tego samego dnia, w którym zostały one zaksięgowane na koncie firmowym. Ponieważ banki pobierają opłaty za przelewy, przy tym rozwiązaniu najlepiej będą widoczne korzyści z posiadania obu rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz firmowego w tym samym banku.

JAK TO ZROBIĆ...

Ustalamy konto do rozliczania prywatnej praktyki

PROBLEM: Osoba rozpoczynająca zarobkowanie w zawodach medycznych na własną rękę podejmuje decyzję o sposobie rozliczeń finansowych. Chce wybrać taki wariant rachunku bankowego, by było to najmniej kosztowne, a ponadto ułatwiało życie.

ROZWIĄZANIE: W każdym przypadku oczekiwane warunki łatwo będzie spełnić, w sytuacji gdy konto prywatne i firmowe prowadzić będzie ten sam bank. Efekt ten można osiągnąć na dwa sposoby. Jeśli mamy już prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku, z którego usług jesteśmy zadowoleni, prawdopodobnie najlepiej będzie z tym bankiem podpisać drugą umowę - o prowadzenie rachunku firmowego. Gdy nie mamy jeszcze konta prywatnego albo mamy takie, które nie spełnia naszych oczekiwań (np. nie ma opcji rozliczeń internetowych), wybieramy opcję zerową - zawieramy nowe umowy w wybranym banku. Jeżeli mamy już konto, jednocześnie wypowiadamy bankowi umowę, z usług którego nie jesteśmy zadowoleni o prowadzenie starego konta.