PROBLEM CZYTELNIKA - Wspólnik zapowiedział, że chce przejrzeć dokumenty finansowe. Jednak rok wcześniej, po zapoznaniu się z dokumentami, powiedział o ich treści konkurencji. Czy możemy odmówić mu wglądu w dokumenty spółki?
Wyjaśnia ekspert Katarzyna Maśko, ekspert z Grupy Prawno-Finansowej Causa
Prawo kontroli przysługuje każdemu wspólnikowi. Jednak dominuje pogląd, zgodnie z którym możliwe jest kształtowanie uprawnień kontrolnych w odniesieniu do poszczególnych wspólników spółki z o.o. To zróżnicowanie może polegać na ograniczeniu prawa indywidualnej kontroli wobec jednych wspólników, jak i rozszerzeniu tego prawa wobec innych. W związku z tym zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. Należy przy tym liczyć się z tym, że taki wspólnik może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki.
NASZA REKOMENDACJA
W przedstawionej sytuacji istnieją przesłanki odmówienia nielojalnemu wspólnikowi prawa do wglądu w dokumenty spółki. Można bowiem stwierdzić, że jego dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że spółce może być wyrządzona szkoda będąca rezultatem przekazania informacji wynikających z przeglądanych dokumentów firmie konkurencyjnej.
Podstawa prawna
• Art. 247 par. 2, art. 212 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).