"Gdyby się wczytać w treść komunikatu (majowego - red.), to byśmy wyczytali, że w polityce pieniężnej jest nastawienie restrykcyjne, więc nie można tu wykluczyć, że RPP zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych" - powiedział.

Na pytanie jak długo RPP utrzyma takie nastawienie Sławiński powiedział:

"W małej i otwartej gospodarce o restrykcyjności polityki pieniężnej decyduje wysokość stopy procentowej i kształtowanie kursu walutowego. W związku z tym RPP bierze te dwie rzeczy pod uwagę".

Sławiński podkreślił, że czynnikiem łagodzącym konflikt między konwergencją realną (wzrost PKB na głowę), a nominalną (dostosowanie poziomu cen) jest stopniowa aprecjacja kursu.

"Z tego punktu widzenia na aprecjację kursu trzeba patrzeć przyjaźnie, bo może łączyć z sobą proces realnej i nominalnej konwergencji" - powiedział.