Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wójcik to polska marka, która skutecznie konkuruje z zachodnioeuropejskimi producentami ubrań dziecięcych. Wieloetapowy i skomplikowany proces produkcji, kilkaset projektów ubrań rocznie, tysiące rodzajów tkanin, setki dostawców i kontrahentów oraz sieć sklepów firmowych - taka firma potrzebuje systemu informatycznego, który wspomagałby zarządzanie.

Właściciele firmy o programie pomocy dla przedsiębiorstw, finansowanym z funduszy unijnych, słyszeli w mediach. Wcześniej korzystali z pomocy przedakcesyjnej (PHARE), lecz nie były to duże projekty. O pomoc zwrócili się do firmy doradczej i szybko okazało się, że pomysł wdrożenia w firmie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem idealnie wpisuje się w Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, który wdrażała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

- Możliwość skorzystania z 50-procentowego dofinansowania bardzo wysokich kosztów inwestycji dodatkowo zachęciła nas do działania. Wspólnie z firmą doradczą przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji aplikacyjnej - mówi Ilona Wójcik, właścicielka firmy.

Realizację projektu Wdrożenie nowej technologii informatycznej - zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP rozpoczęła się w maju, a zakończyła w listopadzie 2006 r. System miał objąć wszystkie kluczowe procesy biznesowe w firmie - produkcję, logistykę, system magazynowy, rachunkowość oraz sprzedaż detaliczną.

- W pierwszej kolejności zakupiliśmy oprogramowanie zawierające szkielet rozwiązań informatycznych, wymagający dostosowania do specyfiki naszego przedsiębiorstwa oraz konkretnych procesów biznesowych w nim zachodzących. Potem przyszła kolej na zlecenie specjalistycznej firmie informatycznej wykonania analizy przedwdrożeniowej oraz wdrożenie systemu - mówi Ilona Wójcik.

Projekt zakończył się uruchomieniem poszczególnych modułów systemu oraz szkoleniem załogi. Łącznie nakłady na projekt wyniosły 144 tys. zł. Otrzymana dotacja pokryła 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 70,5 tys. zł. Poza tymi kosztami firma musiała ponieść duże nakłady na inwestycje w licencję i sprzęt informatyczny.

- Chcieliśmy to dofinansować z innej unijnej dotacji, ale nie udało nam się zdobyć dofinansowania z Działania 2.3 w ramach SPO WKP - mówi Ilona Wójcik.

Efekt projektu to przede wszystkim poprawa jakości zarządzania firmą oraz komunikacji z partnerami biznesowymi.

- Dzięki usprawnieniu organizacji zarządzania skupiamy się na podstawowej działalności, poświęcając czas i uwagę istotnym dla rozwoju naszej firmy projektom - podkreśla Ilona Wójcik.

Jej zdaniem zwiększyła się także efektywność organizacyjna firmy dzięki lepszemu wykorzystaniu jej zasobów. Dotyczy to nie tylko sfery materialnej, ale także gospodarowania zasobami ludzkimi.