Moim zdaniem RPP powstrzyma się od zacieśnienia polityki pieniężnej z powodu stabilizacji wskaźnika inflacji w kwietniu, a także mocnego złotego, który wykonuje za RPP część pracy. Między innymi dlatego podwyżek może nie być w kolejnych miesiącach - mówi Michał Dybuła, ekonomista BNP Paribas.

Większość ekonomistów ocenia, że do jeszcze jednej podwyżki dojdzie. Prawdopodobnie w czerwcu.

- Z ostatnich wypowiedzi członków RPP wynika, że część z nich woli poczekać na nową projekcją inflacyjną, która zostanie opublikowana w czerwcu - mówi Grzegorz Maliszewski, ekonomista Banku Millennium.

Projekcja inflacyjna zawiera najbardziej prawdopodobną ścieżkę zmian inflacji w ciągu dwóch lat, przy założeniu niezmienionych stóp. NBP publikuje takie badanie trzy razy w roku. Dodatkowo, podczas czerwcowego posiedzenia, członkowie RPP będą mieli dane o PKB w I kwartale, które GUS opublikuje w piątek. Prawie pewne jest, że pojawi się wniosek o podwyżkę o 25 pkt baz. Jastrzębie - zwolennicy podwyżek stóp procentowych - taki wniosek złożyli już w kwietniu, ale przewagę uzyskali ci członkowie, którzy zastanawiali się nad wpływem silnego złotego na wzrost gospodarczy i hamowanie presji inflacyjnej.

- Trzeba pamiętać, że mocny złoty nie jest zjawiskiem trwałym - mówi Grzegorz Maliszewski.

- Prawdopodobnie złoty będzie nadal mocny i dlatego RPP nie będzie musiała podnosić stóp o więcej niż 25 pkt baz. - dodaje ekonomista Banku Millennium.

PRZEWIDYWANIA GP: KTO JAK ZAGŁOSUJE W ŚRODĘ

Za podwyżką o 25 pb:

• Marian Noga n Halina Wasilewska-Trenkner n Andrzej Wojtyna n Dariusz Filar

Przeciw:

• Stanisław Owsiak n Stanisław Nieckarz n Mirosław Pietrewicz n Sławomir Skrzypek (rozstrzygający głos w przypadku takiej samej liczby głosów)

Niepewni:

• Jan Czekaj n Andrzej Sławiński