Najszybszą formą kredytowania bieżącej działalności jest debet, decyzja może zapaść w ciągu jednego dnia. - Limit debetowy jest produktem bardziej wystandaryzowanym, mamy określoną kwotę, na jaką może być udzielony, a klient dostaje go bez zabezpieczeń. Wystarczy przedstawić tylko historię obrotów firmy, niekoniecznie z banku, w którym staramy się o limit, może być historia rachunku z innego banku. Wystandaryzowanie tego produktu powoduje, że może być on udzielony w relatywnie krótkim czasie, np. jednego, dwóch dni - mówi Tomasz Jakowiecki, dyrektor departamentu strategii MSP.

Co do kwoty, o jaką może starać się przedsiębiorca, to jest ona związana z historią rachunku. Zazwyczaj jest to połowa średniomiesięcznych obrotów na rachunku, czasem jest to 75 proc., a nawet 100 proc. takich obrotów.

- Wadą tego rozwiązania jest fakt, że zadłużenie należy spłacić w ciągu 30 dni. Oprocentowanie debetu jest zazwyczaj wyższe niż innych kredytów i oscyluje w okolicach 15-20 proc. w różnych bankach - mówi Grzegorz Wącirz, dyrektor departamentu sprzedaży kredytów korporacyjnych w Getin Banku.

Jeżeli firma potrzebuje większego zastrzyku kapitału, a dodatkowo może przedstawić zabezpieczenia, jej właściciele powinni zainteresować się kredytem odnawialnym. Można uzyskać nawet pożyczki w wysokości 1 mln zł, dodatkowo parametry zadłużenia można negocjować.

- Wysokość marży jest uzależniona od negocjacji i zależy od tego, jak bank oceni daną firmę pod kątem przeszłej współpracy i wysokości wnioskowanego kredytu.

Zazwyczaj banki udzielają takich kredytów także w walutach, choć motywacja jest tu inna niż w przypadku np. kredytów dla osób fizycznych.

- Najczęściej firmy korzystają z tego typu zadłużenia, kiedy mają wydatki lub przychody bądź też jedno i drugie w takiej walucie, najczęściej są to wydatki w euro czy dolarze. Klient dzięki temu unika kosztów przewalutowań i może zadłużać się w takiej kwocie, w jakiej ponosi wydatki - mówi Tomasz Jakowiecki.

Będący cały czas pod ręką kredyt odnawialny może być dobrym rozwiązaniem w przypadku niewielkich inwestycji o wartości np. 100-200 tys. zł.

- Kredyt odnawialny może być pierwszym krokiem przed zaciągnięciem poważniejszego kredytu, np. inwestycyjnego - mówi Grzegorz Wącirz.

- Warto jednak pamiętać, że przy zaciąganiu kolejnych kredytów obecność kredytu odnawialnego i jego wysokość brana jest pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej przedsiębiorcy - przypomina.

Duża konkurencja na rynku sprawia, że już teraz uproszczone procedury przyznawania takich kredytów będą poddawane dalszym modyfikacjom.

- Dla klientów przyszłość rysuje się w jasnych barwach - coraz większa konkurencja na rynku sprawia, że banki będą upraszczały procedury, a pieniądze z kredytów będą coraz bardziej dostępne - zapewnia przedstawiciel Getin Banku.

OPINIA EKSPERTA

ANNA RADZIKOWSKA

departament zarządzania rynkiem bankowości prywatnej i małych przedsiębiorstw ING Banku

Przy wyborze właściwej oferty należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania kredytu w rachunku oraz na wysokość prowizji bankowych. Oprócz prowizji za przyznanie limitu część banków pobiera np. opałaty za obsługę limitu lub prowizje od niewykorzystanej kwoty zaangażowania. Wówczas nawet gdy przedsiębiorca nigdy nie skorzysta z przyznanego limitu, gdyż saldo rachunku zawsze będzie wystarczające do realizacji zleceń płatniczych, bank pobierze stałą prowizję od kwoty kredytu niewykorzystanego. Podpisując umowę o kredyt, należy sprawdzić, czy linia odnawia się automatycznie czy też wymaga do przedsiębiorcy złożenia wniosku o przedłużenie.Warto też dowiedzieć się, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, by przedłużyć linię na kolejny okres. Z reguły warunkiem koniecznym do odnowienia linii jest przeprowadzanie przez rachunek obrotów w wymaganej przez bank wysokości oraz oczywiście prawidłowa obsługa posiadanej już linii.