Elektroniczny podpis ma coraz więcej zastosowań. Obecnie wszystkie firmy mogą elektronicznie przekazywać 32 rodzaje deklaracji podatkowych, m.in. VAT-7, VAT-UE, CIT-8. Od przyszłego roku będzie ich aż 81 rodzajów, bo resort finansów planuje wprowadzenie kolejnych e-deklaracji. Od 1 kwietnia wszyscy podatnicy mogli składać PIT przez internet.

Z kolei od 1 lipca firmy będą mogły przesyłać kolejne deklaracje, takie jak PIT-11. W przyszłości przekazywane przez pracodawców informacje zawarte w PIT-11 posłużą do rozliczania osób fizycznych przez urzędy.

Rozliczenia z ZUS

Również od lipca elektroniczny podpis kwalifikowany, czyli posiadający certyfikat poświadczający tożsamość podpisującego, będzie obowiązywał w rozliczeniach z ZUS. Dotyczy to ok. 800 tys. firm, które zatrudniają więcej niż pięciu pracowników. Dotychczas w deklaracjach z ZUS mogły one posługiwać się bezpłatnym, zwykłym podpisem cyfrowym. Ponadto elektroniczny podpis możemy wykorzystać m.in.: do e-fakturowania, przy przetargach i aukcjach elektronicznych, kontaktach biznesowych (podpisywanie umów), przekazując informacje do głównego inspektora danych osobowych, składając wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, przy przesyłaniu danych przez banki, domy maklerskie.

Warunkiem skorzystania z tych wszystkich możliwości jest posiadanie przez podatnika bezpiecznego podpisu elektronicznego. Koszt zakupu niezbędnego zestawu (w jego skład wchodzą czytnik, karta oraz certyfikat) wynosi od 300 do 600 zł. Certyfikat jest ważny przez rok lub dwa lata, a następnie trzeba go odnowić (koszt ok. 100 zł). Obecnie sprzedażą kwalifikowanego podpisu elektronicznego zajmują się Krajowa Izba Rozliczeniowa, Unizeto Certum i Sigillum.

Składanie e-deklaracji

Przedsiębiorca, który nabędzie już elektroniczny podpis, może do rozliczania się z fiskusem wykorzystywać e-deklaracje podatkowe. Warunkiem koniecznym jest zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania elektronicznych deklaracji oraz wskazanie osoby lub osób upoważnionych do składania e-deklaracji i podpisywania ich podpisem elektronicznym. Czynności tej dokonuje w formie papierowej na druku ZAW-E1. Osoba upoważniona do składania deklaracji w formie elektronicznej musi także dokonać zgłoszenia upoważnienia (symbol zgłoszenia - ZAW-E2). Czynności tej musi dokonać w formie elektronicznej. Całą procedurę kończy potwierdzenie dokonania zgłoszenia wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego.

Nieco łatwiej mają firmy korzystające z usług księgowych lub doradców podatkowych. Firma może ustanowić pełnomocnika, który będzie w jej imieniu składał e-deklaracje. Musi tylko o tym fakcie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei w nowych legitymacjach doradców podatkowych znajduje się już e-podpis. Mogą więc oni przesyłać elektroniczne deklaracje w imieniu podatników, którzy ich do tego upoważnili.

SŁOWNIK

BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY - to taki, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego; jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

CERTYFIKAT - to elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

JAK TO ZROBIĆ...

Składanie deklaracji elektronicznych

PROBLEM: Jestem przedsiębiorcą i niedawno zakupiłem zestaw do korzystania z bezpiecznego elektronicznego podpisu. Chciałbym teraz skorzystać z możliwości składania e-deklaracji. W jaki sposób mogę składać deklaracje podatkowe wykorzystując e-podpis?

ROZWIĄZANIE: Deklaracje w formie elektronicznej można składać na trzy sposoby. Pierwszy to skorzystanie z pośrednictwa strony e-poltax.mf.gov.pl. Znajdziemy tam odpowiedni formularz, który trzeba wypełnić, podpisać bezpiecznym podpisem i wysłać. Drugi sposób umożliwia program, który można pobrać na wskazanej już stronie internetowej. W tym przypadku przesłanie deklaracji polega na przygotowaniu deklaracji w tym programie, a następnie wysłaniu ich za pomocą tego programu. Ta metoda jest atrakcyjna dla osób, które nie korzystają ze stałego dostępu do internetu, tylko łączą się za pomocą modemu. Trzeci sposób to wykorzystanie programów finansowo-księgowych, które będą zawierały odpowiedni interfejs dostępny na stronach Ministerstwa Finansów. Dowodem na skuteczne złożenie e-deklaracji jest otrzymanie potwierdzenia na adres podany w składanym naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomieniu ZAW-E1.