Komisja Europejska zaproponowała "środki awaryjne" mające na celu ograniczenie zakłóceń w ruchu lotniczym, drogowym i kolejowym, a także w sektorze rybołówstwa, jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia handlowego do końca roku.

"Negocjacje są nadal w toku. Mając jednak na uwadze zbliżające się zakończenie okresu przejściowego, nie ma gwarancji, że porozumienie zostanie na czas wprowadzone w życie – zależy to od tego, czy i kiedy zostanie osiągnięte. Naszym obowiązkiem jest przygotowanie się na wszystkie ewentualności, w tym na wypadek braku obowiązującego porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem w dniu 1 stycznia 2021 r. Dlatego dzisiaj przedstawiamy wspomniane środki" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Komisja przedstawiła cztery środki awaryjne w celu złagodzenia niektórych istotnych zakłóceń, które wystąpią w dniu 1 stycznia w sytuacji, gdy porozumienie z Wielką Brytanią nie będzie jeszcze obowiązywać.

Zaproponowała utrzymanie „niektórych usług lotniczych” między Wielką Brytanią a UE przez okres do sześciu miesięcy, pod warunkiem, że Londyn zapewni to samo. Środki bezpieczeństwa lotniczego byłyby nadal uznawane, aby uniknąć uziemiania samolotów i umożliwiłyby przewoźnikom dalsze przeloty nad terytoriami, dokonywanie postojów i świadczenie usług.

Jak informuje Reuters, oddzielne rozporządzenie pozwoliłoby na kontynuowanie transportu drogowego i kolejowego w tunelu pod kanałem La Manche przez dwa miesiące, do czasu, gdy Wielka Brytania i Francja uzgodnią nowe certyfikaty bezpieczeństwa i nadzoru, które mają wygasnąć. Bez umowy handlowej i bez regulacji połączenie pod kanałem La Manche między Francją a Wielką Brytanią zostałoby zawieszone.

KE zaproponowała też rozporządzenie w sprawie połowów, które umożliwi nieprzerwany wzajemny dostęp statków UE oraz Wielkiej Brytanii do akwenów każdej ze stron po 31 grudnia 2020 r.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. Obie strony uzgodniły wówczas okres przejściowy upływający dnia 31 grudnia 2020 r., podczas którego prawo UE nadal ma zastosowanie do Wielkiej Brytanii. UE i Wielka Brytania wykorzystują ten okres do wynegocjowania warunków przyszłego partnerstwa. Jednak wynik tych negocjacji jest niepewny.