W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obchodzi 20-lecie działalności. Przez ten czas za jej pośrednictwem ze wsparcia unijnego (poza programami przedakcesyjnymi) skorzystało ponad 30 tys. przedsiębiorstw i instytucji okołobiznesowych, którzy dofinansowanie otrzymali w ramach ośmiu programów operacyjnych w trzech perspektywach finansowych UE. PARP to nie tylko wsparcie pieniężne, ale także szkolenia i doradztwo oraz wiedza zawarta w raportach przygotowywanych przez ekspertów Agencji.

Z okazji jubileuszu 9 grudnia PARP organizuje Forum Przedsiębiorczości w formie on-line, podczas którego polscy i zagraniczni przedsiębiorcy oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ustawą z 9 listopada 2000 r. została utworzona Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na przykładzie projektów Agencji na przestrzeni lat widać jak dynamicznie i w jakim kierunku rozwijała się Polska przez ostatnie 20 lat. W programach przedakcesyjnych i pierwszych latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej ogromną rolę odgrywały projekty infrastrukturalne, transport i komunikacja. Towarzyszył im też szereg programów związanych z rozwojem zasobów ludzkich, które pomogły firmom i pracownikom przygotować się do pracy w warunkach gospodarki rynkowej. Z upływem lat i rozwojem polskich przedsiębiorstw, wsparcie jest coraz silniej ukierunkowane na budowanie konkurencyjności międzynarodowej. Dlatego pojawiło się więcej programów, których celem jest budowa potencjału innowacyjnego polskich firm i wsparcie w rozwoju ekspansji zagranicznej. Ważnym elementem tych programów jest ich dostosowanie do najbardziej aktualnych trendów związanych np.: z cyfryzacją czy rozwojem innowacji poprzez wzornictwo. Podobne cele przyświecają agencjom wspierającym przedsiębiorczość w najbardziej innowacyjnych gospodarkach w Europie.

– Odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej do przedsiębiorców za pośrednictwem PARP popłynęło wsparcie w wysokości 46 mld zł. A trzeba pamiętać, że Agencja powstała 5 lat wcześniej i jeszcze przed naszym przystąpieniem do UE polskie firmy również otrzymywały dofinansowanie – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. – Dziś jesteśmy zupełnie innym krajem i zupełnie inną Agencją. Rozwijamy się, szukamy innowacyjnych rozwiązań, uruchamiamy pilotażowe działania, a nasi beneficjenci to niejednokrotnie firmy, które odniosły międzynarodowy sukces – dodaje.

Pomoc polskim przedsiębiorcom to najważniejszy element działalności PARP, ale Agencja angażuje się również w szereg innych inicjatyw, w tym na szczeblu międzynarodowym. PARP zorganizowała m.in. udział Polski w Światowych Wystawach EXPO w Saragossie (2008 r.), Szanghaju (2010 r.), Mediolanie (2015 r.) i Astanie (2017 r.). W trakcie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. współorganizowała również kongres CEE Innovators Summit.

Dzień dla przedsiębiorców

Z okazji swojego jubileuszu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje całodniowe spotkanie z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, menadżerami oraz ekspertami z różnych dziedzin. Forum Przedsiębiorczości organizowane przez PARP w formie online to okazja do skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia. W wydarzeniu głos zabierze również m.in. Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów; Minister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Marvin Liao – inwestor, trener, doradca oraz mentor programów akceleracyjnych na całym świecie. Były Partner w funduszu VC 500 Startups. W ciągu 6 lat pracy w funduszu nadzorował inwestycje w ok. 415 start-up’ów.

Forum Przedsiębiorczości składa się z pięciu bloków tematycznych, dotyczących startupów, innowacji, ekspansji na rynki międzynarodowe, strategii działań w obliczu trudnych sytuacji oraz kompetencji. Wydarzenie odbędzie w formule on-line, 9 grudnia. Jest bezpłatne. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.