O sytuacji handlu międzynarodowego, ryzykach i obawach przedsiębiorców, a także o gwarantowanych przez Skarb Państwa rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo eksporterów rozmawialiśmy z prezesem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Rozmowa toczyła się w kontekście raportu sporządzonego przez KUKE oraz SpotData pt. „Ryzyka 2020. Weryfikujemy prognozy”. Stanowi on kontynuację i rozwinięcie cyklicznego raportu na temat ryzyk gospodarczych, z którymi muszą mierzyć się firmy w Polsce. Autorzy analizują w nim min. zmianę ich postrzegania pomiędzy drugim kwartałem 2019 r. a drugim kwartałem 2020 r. oraz opisują, jak rozwinęły się wytypowane przez nich w lutym 2020 roku ryzyka zalążkowe. Znajdziemy w nim także opis eksportu w Polsce i na świecie oraz stan polskich przedsiębiorców po tym, jak kryzys spowodowany przez Covid-19 zmienił światową i polską gospodarkę.