Nowe instrumenty pakietu osłonowego dla gospodarki ruszą po notyfikacji przez Komisję Europejską - powiedział PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prezes PFR wskazał, że głównym celem Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest ochrona miejsc pracy i stabilności firm, głównie mikro, małych i średnich. "Połowa instrumentów już działa i jest dostępna dla przedsiębiorstw oraz pracowników. Pozostałe wymagają zgody KE" - powiedział.

Zaznaczył, że wstępne konsultacje z KE na temat Tarczy Antykryzysowej 2.0 już się odbyły i jest podstawa prawna, by został on przez Brukselę szybko zatwierdzony. Wskazał, że obecnie wprowadzane ograniczenia nie wymagają już tak szerokich działań jak w I kw. tego roku, ale "mówimy o znaczących kwotach, adekwatnych do skali branż objętych restrykcjami".

Zaznaczył, że przygotowany przez rząd pakiet 10 działań antykryzysowych składa się z instrumentów już wcześniej uruchomionych, takich jak np. zwolnienia z ZUS, dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Ale - jak podkreślił - również z nowych narzędzi, jak np. dofinansowanie do zmiany zakresu działalności gospodarczej, czy umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, "nawet do 100 proc.".

Prezes zapewnił, że "PFR ma zabezpieczone środki na pokrycie kosztów realizacji programu". Dodał też, że w najbliższych miesiącach planowana jest kolejna emisja obligacji Funduszu.