Marcin Mandryk - Sales Operations Executive CEE w Iron Mountain, ekspert w zarządzaniu projektami oraz definiowaniu strategii produktowych ze szczególnym naciskiem na branże technologii informatycznych i usług.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast  http://prawna.pl/itunes

Google Podcast  http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl