Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą informować fiskusa o przeprowadzonych przez siebie transakcjach za pomocą nowego JPK_VAT. Wiąże się z tym obowiązek oznaczania niektórych sprzedanych towarów lub usług, rodzajów transakcji oraz dowodów zakupu lub sprzedaży.

Nowy Jednolity Plik Kontrolny dotyczy każdego „vatowca”, czyli przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Nie ma tu znaczenia skala prowadzonej działalności - obowiązek wypełniania i wysyłania elektronicznych pików ciąży zarówno na małych, średnich i dużych firmach, jak i mikroprzedsiębiorcach, w tym freelancerach, o ile prowadzą działalność gospodarczą i zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT.

JPK_V7 to jedyny sposób na raportowanie transakcji przeprowadzonych od 1 października 2020 r. Plik z danymi wysyła się co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca, w praktyce po raz pierwszy dokument na nowych zasadach z danymi za październik trzeba wypełnić i przesłać do 25 listopada 2020 r. Warto jednak przygotować się do tego wcześniej, m.in. zadbać o odpowiednie narzędzie informatyczne, które umożliwi wysyłkę JPK-V7.

Jednym z rozwiązań jest oprogramowanie Comarch ERP XT. Producent w ramach kampanii „Gotowi na JPK!” w dniach 1-25 października oferuje sześciomiesięczny darmowy dostęp do programu.
- Comarch ERP XT to nowoczesne rozwiązanie do fakturowania, obsługi magazynu oraz prowadzenia księgowości zarówno poprzez przeglądarkę WWW jak i natywne aplikacje na smartfony z systemami iOS i Android – mówi Jacek Krzaczek, Product Manager Comarch ERP XT. - Oprócz podstawowych opcji posiada on także wiele dodatków usprawniających pracę m.in.: moduł analityczny, połączenie ze sklepem internetowym czy też moduł do sprzedaży detalicznej POS. System wspierany jest także sztuczną inteligencją aby wykonywane w nim czynności odbywały się szybko i intuicyjnie.

Do nowego JPK_VAT warto przygotować także dlatego, że wraz z jego wprowadzeniem pojawiły się nowe obowiązki dla firm. Jednym z nich jest oznaczenie w pliku kontrolnym specjalnymi kodami (zwanymi kodami GTU) sprzedanych artykułów lub usług zaliczanych do którejś z grup towarów i usług (GTU). Obowiązek oznaczeń dotyczy sprzedaży m.in. napojów alkoholowych (z wyłączeniem gastronomii), wyrobów tytoniowych, elektroniki, paliw i olejów, pojazdów, części samochodowych, a także świadczenie usług m.in. o charakterze niematerialnym (np. doradczych, księgowych, prawnych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badawczych).

W nowym JPK należy też oznaczać niektóre szczególne rodzaje transakcji. Kody będą musieli podawać m.in. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także wszyscy, którzy przeprowadzili transakcję (sprzedażową lub zakupową) objętą obowiązkowym split paymentem (mechanizmem podzielonej płatności). W JPK_V7 trzeba ponadto oznaczać niektóre dowody sprzedaży (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, dokument wewnętrze, faktura VAT) i dowody nabycia (faktura VAT RR, dokument wewnętrzny, faktura od podatnika rozliczającego się metodę kasową).

Pełny katalog nowych oznaczeń znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Warto przy tym zadbać, by oprogramowanie do rozliczeń z fiskusem było aktualne i umożliwiało poprawne wstawianie nowych oznaczeń.

- W Comarch ERP XT, aby ułatwić użytkownikom działania związane z obsługą kodów GTU na transakcjach, wprowadziliśmy możliwość przypisania domyślnych kodów dla produktów i kontrahentów. Dzięki temu wystawiając fakturę kody te od razu przenoszą się na transakcję i użytkownik nie musi ich uzupełniać podczas wystawiania dokumentu handlowego – mówi mówi Jacek Krzaczek, Product Manager Comarch ERP XT.

Podatnik VAT, który nie wyśle JPK lub poda w nim nierzetelne informacje, narazi się na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Przewidziano też kary administracyjne w przypadku wysyłki JPK z błędami. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że dany błąd „uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”, wezwie podatnika do jego korekty w terminie 14 dni. Brak reakcji na wezwanie może skutkować nałożeniem kary w wysokości 500 zł za każdy błąd. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, ze kary są fakultatywne i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach.

JPK_V7 to nie tylko nowe obowiązki, ale też pewne ułatwienie. Nowy plik łączy ze sobą struktury dotychczas obowiązującego JPK oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K wraz z załącznikami. Podatnik nie będzie musiał wypełniać, podpisywać i wysyłać dwóch oddzielnych dokumentów, do wypełnienia dwóch obowiązków względem fiskusa wystarczy mu jedna czynność.

Przedsiębiorcy, którzy dotąd składali deklaracje VAT raz na miesiąc, w tym samym terminie będą teraz składać nowy plik w wersji JPK_V7M. Ci, którzy deklaracje wysyłali w cyklu kwartalnym, co miesiąc będą przesyłać JPK_V7K wypełniony w części ewidencyjnej, raz na kwartał wyślą zaś JPK_V7K wypełniony w dwóch częściach: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Skorzystać z promocji można na www.erpxt.pl