Organizacja przypomniała, że od wielu miesięcy trwają prace nad wdrożeniem unijnych rozwiązań dotyczących większej odpowiedzialności producentów za produkowane przez nich odpady. Maja one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z ROP producent ma współdzielić koszty selekcji, recyklingu i utylizacji odpadów, które powstały z jego produktów.

Konfederacja Lewiatan podkreśliła, że nowe przepisy powinny też tworzyć zachęty dla producentów, aby odpadów było mniej, oraz aby dało się je przetworzyć. "Producenci, którzy będą wprowadzali wyroby w opakowaniach oczekują zróżnicowanych opłat na podstawie rzeczywistych kosztów wycofania z użytku poszczególnych produktów (tzw. ekomodulację)" - podkreślono.

Dyrektor departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak uważa, że konieczna jest poprawa efektywności nowego systemu poprzez m.in. finansowanie selektywnej zbiórki, przygotowania do recyklingu i samego recyklingu odpadów opakowaniowych. "Chodzi o to, aby zwiększyć poziom recyklingu, a tym samym odzyskać cenny materiał dla gospodarki, rozwijać technologie recyklingu i chronić środowisko naturalne" - dodała.

Reklama

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, nowy system powinien równo traktować wszystkie podmioty, które zajmują się gospodarką odpadami, uwzględniać zróżnicowanie opłat oraz opakowania zbierane w tzw. obrocie komercyjnym, a także zwrócić szczególną uwagę na edukację.

Dodatkowo system ROP powinien mieć jasno sformułowane cele w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, przemysłu i handlu.

Według ekspertów Lewiatana system ROP powinien mieć wbudowany mechanizm kontroli wszystkich jego uczestników i umożliwić funkcjonowanie platformy do regularnego dialogu.

"Sprawozdawczość w ramach ROP powinna być pełna, spójna i przejrzysta, umożliwiająca połączenie danych, które spływają od podmiotów, które zajmują się gospodarką odpadami oraz producentów ponoszących opłaty" - dodano.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zapowiadał w lipcu w rozmowie z PAP, że nowe przepisy wprowadzające ROP miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 r. i od tego momentu producenci opakowań mieliby partycypować w kosztach zagospodarowania odpadów.

Ozdoba tłumaczył wówczas, że opłaty, jakie byłyby pobierane od producentów opakowań, będą ustalane przez regulatora. Miałyby one być zależne m.in. od tego, z czego się składają oraz czy są łatwiejsze w zagospodarowaniu. (PAP)

autor: Michał Boroń