Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspiera osoby posiadające kredyty hipoteczne; w ostatnim roku wydaliśmy ponad 500 istotnych poglądów w tych sprawach - poinformował w sobotę Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W sobotę mija rok od wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w głośnej sprawie państwa Dziubaków dotyczącej kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Unijny trybunał stwierdził w tym orzeczeniu, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego typu umów. Po tym wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego Dziubaków.

Do konsekwencji orzeczenia TSUE odniósł się w sobotę prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chrósty, cytowany w komunikacie UOKiK, zauważył, że z danych Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu wynika, iż po wyroku ws. Dziubaków 88 proc. spraw frankowych w sądach I instancji zakończyło się korzystnie dla konsumentów.

"Cieszę się, że sądy w większości przypadków pomyślnie orzekają w sprawach kredytów walutowych. Po roku orzeczenia TSUE i po latach prezentowania przez UOKiK takiego samego stanowiska, jakie przedstawił Trybunał, po stronie banków nadal jest wiele kwestii do rozwiązania choćby ta dotycząca żądania przez nie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej" - zaznaczył prezes UOKiK.

Reklama

Przypomniał, że w polskich i w europejskich regulacjach prawnych nie ma podstaw do wysuwania takich żądań.

W komunikacie UOKIK podkreślono, że prezes urzędu wydaje rocznie kilkaset istotnych poglądów w sprawach frankowych. "Tylko od 3 października 2019 r., czyli od czasu wyroku TSUE w sprawie Dziubak, było ich ponad 500. Uwzględniają one już orzeczenie TSUE i stanowisko prezesa UOKiK w tej sprawie. Stanowią one dla konsumentów realną pomoc przy dochodzeniu swoich roszczeń od banków. Są również ważną informacją dla sądów" - czytamy.

Orzeczenie TSUE z października 2019 r. było następstwem pytań, które do TSUE skierował Sąd Okręgowy w Warszawie w 2018 r. Warszawski sąd zajmował się wtedy sprawą kredytu państwa Dziubaków. Sąd okręgowy miał wątpliwości prawne, dlatego skierował do TSUE pytania prejudycjalne, domagając się wykładni unijnego prawa w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. W konsekwencji TSUE uznał wtedy, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według Trybunału prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.