Circular economy, czyli gospodarka oparta o zamknięty system, to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań w walce z kryzysem klimatycznym. Coraz częściej eksperci podnoszą głos, że nasze indywidualne wybory, jak segregowanie śmieci czy oszczędzanie wody, nie pomogą zatrzymać katastrofy klimatycznej. Do walki muszą zaangażować się państwa i firmy. Powoli staje się to rzeczywistością.

HPE jest pierwszą firmą informatyczną, która wyznaczyła naukowe cele w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, w tym także w działalności i łańcuchu dostaw. Cele klimatyczne firmy zostały zatwierdzone przez inicjatywę ScienceBased Target i są zgodne z zaleceniami paryskiego porozumienia klimatycznego, dotyczącego ograniczenia globalnego wzrostu średniej temperatury do znacznie poniżej 2 ° C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej, aby zmniejszyć ryzyko i skutki zmiany klimatu.

Globalnie, firma HPE postawiła sobie cele, zgodnie z którymi m.in. do 2025 roku zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o 15 proc. w porównaniu do 2016 roku oraz sprowadzi 50 proc. energii elektrycznej potrzebnej do prowadzenia działalności firmy ze źródeł odnawialnych.

- IT to branża, która wywiera znaczący wpływ na środowisko naturalne. Najważniejsze dla nas jest to, aby hasła o „green IT” przestały być tylko hasłami, a stały się rzeczywistością. Chcemy podjąć konkretne działania, które wpłyną na to, że IT będzie „green” – mówi Michał Zajączkowski prezes HPE Polska.

Jak mówi Piotr Zacharek z HPE, choć międzynarodowe korporacje kreują strategie globalne, ważne jest, aby zmian dokonywały również lokalnie. – Tylko w ten sposób możemy faktycznie przyczynić się do tego, aby zmiany były odczuwalne również przez naszych polskich klientów.

Dlatego HPE Polska w ramach akcji „Go Green with HPE” zobowiązała się do zasadzenia w Polsce nawet miliona drzew, które pozwalają w znaczący sposób zredukować ślad węglowy oraz ograniczają zjawisko suszy przez zwiększenie retencji wodnej. Każdy zakup technologii HPE będzie wspierał nasadzenie takiej ilości drzew, dzięki której zneutralizowany zostanie jej ślad węglowy generowany w całym cyklu eksploatacji.

- Zaczynamy od rozwiązań pamięci masowych i w miarę upływu czasu będziemy włączać do Akcji kolejne technologie HPE. Założyliśmy, że eksploatacja naszego sprzętu wynosi 5 lat. Wraz z ekspertami wyliczymy, ile drzew zrekompensuje energię, którą klienci zużyją do czasu eksploatacji i je zasadzimy – mówi Piotr Zacharek.