Rozwój, wspieranie innowacji i badania – tym powinien się zajmować PARP. W czasach koronawirusa zajmuje się również ratowaniem przedsiębiorców. O tym i o zabezpieczaniu publicznych środków mówi zastępca prezesa PARP Marcin Czyża.

Zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marcin Czyża rozmawiał z Robertem Bohdanowiczem z Dziennika Gazety Prawnej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Jak mówi Czyża, PARP wspiera średnich przedsiębiorców kwotą ponad 1 mld zł w postaci dotacji na kapitał obrotowy.

Kto może otrzymać dotacje? Czyża wymienia kryteria: firma musi zadeklarować spadek obrotów o min. 30 proc. oraz utrzymanie miejsc pracy. „Przedsiębiorcy, którzy odczuwają skutki pandemii, muszą dostać te pieniądze jak najszybciej, więc postanowiliśmy, że wnioski będziemy rozpatrywać na zasadach deklaratywnych” – dodaje Czyża. Zapowiada jednak, że nastąpi weryfikacja przedsiębiorców.