Rozwój, wspieranie innowacji i badania – tym powinien się zajmować PARP. W czasach koronawirusa zajmuje się również ratowaniem przedsiębiorców. O tym i o zabezpieczaniu publicznych środków mówi zastępca prezesa PARP Marcin Czyża.

Zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marcin Czyża rozmawiał z Robertem Bohdanowiczem z Dziennika Gazety Prawnej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Jak mówi Czyża, PARP wspiera średnich przedsiębiorców kwotą ponad 1 mld zł w postaci dotacji na kapitał obrotowy.

Kto może otrzymać dotacje? Czyża wymienia kryteria: firma musi zadeklarować spadek obrotów o min. 30 proc. oraz utrzymanie miejsc pracy. „Przedsiębiorcy, którzy odczuwają skutki pandemii, muszą dostać te pieniądze jak najszybciej, więc postanowiliśmy, że wnioski będziemy rozpatrywać na zasadach deklaratywnych” – dodaje Czyża. Zapowiada jednak, że nastąpi weryfikacja przedsiębiorców.

Środki te nie powiększają deficytu budżetowego. Czyża potwierdza, że ryzyko inflacji jest prawdopodobne, zwraca jednak uwagę na czynniki, które ową inflację mogą pomniejszać: zmniejszony popyt, wzrastające bezrobocie. „Zdajemy sobie też sprawę z tego, że kraje zachodnie mają większe możliwości wsparcia swoich koncernów. Z drugiej strony globalni gracze ponieśli większe straty. Kluczową sprawą jest szybkość działania” – mówi zastępca prezesa PARP podkreślając, że polski rząd zareagował szybciej. „Gospodarka będzie odżywała” – dodaje.