Kryzys wywołany Covid-19 to czas sprzyjający fuzjom i przejęciom firm – ocenili we wtorek paneliści biorący udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu.
Media

We wtorek w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel zatytułowany „Fuzje i przejęcia - szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw”.

Prezes GPW Marek Dietl podkreślił, że obecny kryzys jest odmienny, jeśli chodzi o fuzje i przejęcia, ponieważ łączy się z niespotykaną wcześniej skalą interwencji publicznej. „Z jednej strony mamy dodruk pieniądza, a jednocześnie - szczególnie w Europie Zachodniej i USA - olbrzymi spadek konsumpcji i inwestycji, a więc te pieniądze nie są, upraszczając przekaz, pożytkowane na rozwój gospodarczy, tylko trafiają na rynki kapitałowe” - mówił Dietl.

Dodał, że dziś kapitał jest bardzo łatwo osiągalny. „Stąd pewnie ten (...) kryzys będziemy wspominać jako moment, w którym tych przejęć i fuzji było relatywnie dużo” - mówił Dietl.

Prezes GPW podkreślił, że w głównych sektorach (energetyczno-paliwowym – przyp. PAP) polska gospodarka potrzebuje silnych firm, by móc konkurować o globalny kapitał i pozyskiwać go tanio, tak jak duże światowe firmy, które powstały z wyniku fuzji.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak podkreślił zaś, że rynek zamówień publicznych w Polsce to, rok do roku, kontrakty o wartości 200 mld zł. „Wydaje się, że w czasach kryzysu to jest dobry kierunek, o który warto zabiegać i te zamówienia uzyskiwać” - powiedział prezes.

Dodał, że w kontekście pozyskiwania zamówień publicznych przez firmy bardzo ważna jest kwestia fuzji i przejęć. „W zamówieniach publicznych są stawiane duże wymagania związane z doświadczeniem firm; takie doświadczenie firmy zdobywają m.in. poprzez nabywanie innych firm z danego obszaru” - mówił Nowak.

Prezes UZP wyraził opinię, że okres kryzysu gospodarczego spowodowany pandemią będzie dobrym czasem dla fuzji. „Za rok, półtora, zobaczmy czy była to szansa na fuzje, zobaczymy to po zawartych kontraktach” - mówił.

Dodał, że UZP opracowuje obecnie platformę zamówień zsynchronizowaną z nowym prawem zamówień publicznych. „Tam będziemy mieli informacje o kontraktach od momentu ich planowania. Czyli to, co dla rynku jest bardzo ważne – informacja od inwestora publicznego, że zamierza dokonać takich a takich zakupów, w takim i takim okresie” - mówił Nowak podkreślając, że jest to bardzo ważna informacja dla rynku prywatnego.

Platforma ma pozwolić na śledzenie zamówień publicznych, od momentu planowania takich zamówień, aż po wykonanie zamówienia i jego efektu. „Będzie można prześledzić rynek zamówień publicznych, czy sektorowo, czy regionalne, czy pod kątem określonego produktu” - mówił prezes.

Paweł Stańczyk, prezes zarządu PGNiG Termika, podkreślił, że jeśli chodzi o sferę energetyki, okres kryzysu spowodowany pandemią jest „bardzo dobry dla przejęć”. „W tym sektorze widzimy, że już występują procesy konsolidacyjne; pierwsze półrocze tego roku dla PGNiG Termika, to wyniki finansowe lepsze od planowanych. To oznacza, że rynek energetyki to trwały element gospodarki” - mówił.

Dodał, że fuzje firm energetycznych będą związane m.in. z szeregiem dużych inwestycji związanych z ograniczeniem zużycia węgla w miksie energetycznym. „Fuzje wynikną też z tego, że duże firmy chcą być integratorami na rynku energetycznym (…), z drugiej strony jest to obecnie rynek mocno rozproszony” - ocenił.