Pandemia wymusiła na samorządach zmiany w trybie pracy urzędów i nałożyła nowe obowiązki związane z usługami publicznymi. W bloku „Forum Regionów” samorządowcy, eksperci i przedstawiciele administracji publicznej porozmawiają o tym, jak podołać tym zadaniom.
Temu, jak samorządy zmieniły sposób funkcjonowania, będzie poświęcony panel „Samorząd. Lekcje z kryzysu”. Eksperci i włodarze opowiedzą też o tym, jak najefektywniej wywiązywać się z zadań, takich jak renowacje czy usługi komunalne w dyskusjach „Akcja Rewitalizacja, czyli jak tchnąć nowe życie w obszary zdegradowane” czy „Śmieci na wagę złota! – trudna gospodarka odpadami”.
Organizatorzy Forum chcą, by w debatach pojawiło się spojrzenie zarówno z perspektywy dużych metropolii, jak i małych i średnich miast. W tych ostatnich mieszka ok. 40 proc. ludności Polski, a borykają się z problemem depopulacji i braku kompleksowych strategii rozwoju. Goście zaproszeni do panelu „Wyzwania rozwojowe małych i średnich miast” zastanowią się nad tym, jak wykorzystać koła zamachowe takie jak wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, jak budować markę miasta i czy mimo problemów dokonywać nowych inwestycji. W debacie „Inwestycje samorządowe w czasach pandemii – jak przygotować się na spowolnienie gospodarcze?” prelegenci zastanowią się nad tym, w jaki sposób i gdzie najrozsądniej lokować publiczne środki. Jednocześnie doświadczeni samorządowcy i przedstawiciele sektora prywatnego podzielą się własnym doświadczeniem, jak skłonić firmy do inwestycji w danym regionie – poświęcony temu będzie panel „Wygrać z konkurencją! – jak gminy i regiony przyciągają inwestorów?”.
W rozwoju może pomóc tworzenie infrastruktury – temu będzie poświęcony m.in. panel „Kolej na gospodarkę – nowe połączenia impulsem do rozwoju regionów”. W realizacji nowych przedsięwzięć mogą pomóc środki europejskie. O tym, jak je najlepiej wykorzystać, opowiedzą praktycy i eksperci w dyskusjach „Polityka spójności po 2020 r.” oraz „Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów”.