Tematyka:

Duże projekty finansowane ze środków publicznych sposobem na odrabiania strat i podtrzymywanie koniunktury gospodarczej. Czy to właściwy kierunek? Dokończenie inwestycji drogowych i kolejowych, CPK, przekop Mierzei Wiślanej, odbudowa szlaków wodnych, inwestycje w portach bałtyckich, rozwój infrastruktury gazowej i paliwowej. Plany i deklaracje, realia i harmonogramy. Aktualne i zweryfikowane szanse na finansowanie i realizację.

Prelegenci

 • Andrzej Adamczyk
  minister infrastruktury
 • Przemysław Daca
  prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Barbara Dzieciuchowicz
  prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 • Ireneusz Merchel
  prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Rafał Miland
  wiceprezes zarządu PERN SA
 • Grzegorz Puda
  sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Marek Tejchman
  zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej
 • Tomasz Żuchowski
  p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad