Zasady zwrotu opłaty depozytowej, którą właściciel auta odzyska, przekazując zużyty olej, mają uwzględniać to, że część została spalona w trakcie eksploatacji. Ubytek ten pozostaje nieznany.
Znamy coraz więcej szczegółów związanych z uszczelnieniem systemu zagospodarowania zużytych olejów smarowych, czemu ma służyć doliczanie do każdego litra takiego płynu tzw. opłaty depozytowej. Ma to z jednej strony zapobiec spalaniu zużytego oleju w nieprzystosowanych do tego kotłach (przez co szkodliwe związki nie są utylizowane, lecz trafiają do atmosfery), a z drugiej zapobiec ponoszeniu kosztów przez producentów i importerów, którzy przez nielegalne wykorzystanie zużytego oleju nie są w stanie uzyskać wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.

Problemy kierowców