Minister finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Jak informuje ministerstwo, nowela oznacza rezygnację z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym.

“Celem regulacji jest zmniejszenie obciążeń nałożonych na dysponentów w toku wykonywania ustawy budżetowej” - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zaznaczono, że jednostki nadal mają możliwość stosowania rozwiązań zarządczych związanych z monitoringiem oraz nadzorem nad efektywnością i skutecznością realizacji celów w trakcie roku budżetowego, w zakresie dostosowanym do specyfiki i potrzeb poszczególnych jednostek.

Wprowadzana zmiana oznacza rezygnację z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym: z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej, z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej oraz z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej.