Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę zmieniającą sposób obliczania Produktu Krajowego Brutto - poinformowała w środę KPRP. Celem ustawy jest dostosowanie przepisów do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju.

Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, którą Sejm uchwalił na posiedzeniu 7 maja 2020 r.

Jej celem jest dostosowanie sposobu obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju (na poziomach: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3).

Po zmianach prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3.

Następnie średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.