"ZUS odmawia wypłaty postojowego wspólnikom spółek jawnych. Czy ma rację?" - pyta nasz czytelnik. Ekspertka wyjaśnia.

Zgodnie z art. 15 zq tarczy antykryzysowej świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych ustaw szczególnych. Zgodnie z Prawem przedsiębiorców przedsiębiorcą jest spółka jawna a nie jej wspólnik. Jest to sytuacja odmienna od sytuacji wspólników spółki cywilnej, których przepisy te kwalifikują wprost jako przedsiębiorców.

Jednocześnie z punktu widzenia ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadząca działalność gospodarczą uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

W przypadku spółki jawnej jest ona płatnikiem składek ZUS w odniesieniu do swoich pracowników i zleceniobiorców, niemniej nie jest płatnikiem w odniesieniu do wspólników. Każdy wspólnik spółki jawnej odprowadza składki samodzielnie za siebie.

Reklama

Tak więc dochodzi do pewnej dychotomii. Na gruncie Prawa przedsiębiorców wspólnik spółki jawnej nie jest przedsiębiorcą, a z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych jest.

Prawnicy od początku wskazywali na problem interpretacyjny wskazanego przepisu tarczy. Obecnie interpretacja ZUS pozostaje niekorzystna dla wspólników spółek jawnych. Otrzymują oni decyzje odmowne w przedmiocie przyznania świadczenia postojowego. Osobom, które otrzymały takie decyzje pozostaje odwołanie się od nich do sądów.

radca prawny Renata Robaszewska, Kancelaria Robaszewska &Płoszka