Pełne wyniki rankingu firm z branży TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA opublikowane zostaną 18 czerwca w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.
Reklama

Dla wszystkich przedsiębiorstw jest to okazja do zaprezentowania się, pokazania się swoim klientom i dostawcom. Przejrzystość informacji stanowi coraz większą wartość na rynku i jest doceniana przez wszystkie firmy. Warto dodać, że ranking cieszy się bardzo dobrą opinią na rynku, zarówno ze względu na jasne kryteria, brak opłat i merytoryczny nadzór.

Cel i metodologia rankingu TSL

Ranking TSL powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie branży. Daje możliwość porównania się z innymi firmami, działającymi na rynku, pomaga w zorientowaniu się jakie działania podejmowane są przez przedsiębiorstwa w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. Stanowi również źródło informacji dla klientów, dostawców a także innych podmiotów, biorących udział w transakcjach handlowych. Jest jednym ze źródeł wiedzy dla potencjalnych pracowników. Wykorzystywany jest również za granicą do analiz przez polskie placówki, pełniące funkcje biur handlowych. Właśnie do nich często zwracają się przedsiębiorstwa z danego kraju poszukujące informacji o potencjalnych partnerach w Polsce.

Ranking został zapoczątkowany 25 lat temu i od tego czasu ukazuje się w cyklu rocznym. W ciągu tych 25 lat ankieta ewaluowała w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. Pojawiły się nowe obszary, związane przede wszystkim z handlem internetowym i zrównoważonym rozwojem. Od kilkunastu lat publikowany jest również barometr optymizmu, a także zbierane są informacje dotyczące perspektyw rozwoju branży.

Transformacja cyfrowa spowodowała również, że ankieta przeniosła się do Internetu i zwyczajowo jest dostępna co roku od końca marca przez miesiąc dla wszystkich firm z branży TSL, które zgłoszą akces do rankingu.

Gala wręczenia wyróżnień - 16 czerwca 2020
Publikacja w DGP z wynikami rankingu – 18 czerwca 2020

Oprócz rankingu głównego, tworzonego na podstawie wartości przychodów z działalności TSL, uzyskanego przez podmiot, zarejestrowany w Polsce tworzony jest jeszcze ranking według dynamiki przychodów, szczególnie dedykowany dla firm małych i średnich, w których nieco łatwiej jest uzyskać wysoką dynamikę przychodów niż w przypadku firm dużych.

Dodatkowo występują jeszcze najczęściej kategorie: transportu, spedycji drogowej, spedycji morskiej/oceanicznej, usług logistycznych. Liczba kategorii nie jest stała i zależy od liczby firm, które zgłosiły główny obszar działania, skąd pochodzi największa część przychodów. Przykładowo mogą to być też kategorie usługi kurierskie czy też usługi magazynowe. Co najmniej trzy firmy powinny zgłosić określony obszar usług aby została utworzona dodatkowa kategoria. Powyższe podejście zostało wypracowane we współpracy z firmami, biorącymi udział w rankingu.

Zobacz pełne wyniki 25. Rankingu firm TSL