Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o finansach publicznych, która umożliwi zawieszanie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Resort finansów tłumaczył, że zawieszenie reguły ma związek z epidemią koronawirusa.

Za uchwalaniem ustawy głosowało 432 posłów, 22 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem posłowie odrzucili osiem poprawek KO do noweli. Jedna z nich zakładała wydłużenie terminu wejścia ustawy w życie do 14 dni od opublikowania. Pozostałe zmiany dotyczyły określenia, które wydatki są objęte SRW, przewidują badanie przez NIK i wydawanie przez Izbę opinii co do wydatków dyskrecjonalnych, realizacji reguły wydatkowej oraz kontroli zadłużenia.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie minister finansów Tadeusz Kościński tłumaczył, że zawieszenie reguły wydatkowej ma związek z epidemią koronawirusa i ma pozwolić gospodarce na szybki powrót na ścieżkę rozwoju po kryzysie. Według ministra zawieszenie SRW jest też konieczne do nowelizacji budżetu.

Resort finansów motywował zmianę prawa tym, że obecny artykuł 112d ustawy o finansach publicznych umożliwia stosowania stabilizującej reguły wydatkowej wyłącznie w sytuacji stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju.

Ministerstwo wskazywało, że uzupełnienie tego artykułu pozwoli na zastosowanie "analogicznego rozwiązania do wprowadzonego w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie zwalczania skutków związanych z epidemią COVID-19".