Wielu przedsiębiorców z powodu pandemii musiało z dnia na dzień zawiesić lub ograniczyć do minimum swoją działalność. Utrzymanie płynności finansowej stało się największą bolączką.
Media

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomił pożyczki płynnościowe z unijnego programu Inteligentny Rozwój. To kolejny element rządowej tarczy antykryzysowej, który może pomóc firmom w przetrwaniu tego trudnego czasu.

Realna pomoc w trudnym czasie

Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą już składać wnioski o pożyczkę płynnościową. Wraz z pożyczką przedsiębiorcy dostaną dotację, która pokryje w całości koszty oprocentowania, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Dzięki temu pożyczka jest nieoprocentowana, a firmy będą spłacały tylko raty kapitałowe. Pożyczki są dostępne w całej Polsce w instytucjach finansujących, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na pożyczki resort funduszy przeznaczył 400 mln zł, ale jeśli zainteresowanie firm będzie duże, dostępny limit może wzrosnąć.

PRZEDSIĘBIORCO – JAKIE KORZYŚCI DAJE CI POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA?

półroczna karencja w spłacie – zapłacisz pierwszą ratę dopiero pół roku po wzięciu pożyczki.
wakacje kredytowe – przez pierwsze dwa lata spłaty pożyczki skorzystasz raz w roku z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
brak wkładu własnego – możesz zaciągnąć pożyczkę na 100 proc. kosztów, które chcesz pokryć.
okres spłaty do 6 lat – dostosowujesz okres spłaty do swoich potrzeb.
wniosek on-line – nie musisz przychodzić do biura pośrednika, aby złożyć dokumenty.
możesz skorzystać z więcej niż jednej pożyczki – łączna ich wartość nie może przekroczyć 15 mln zł.
Na jaką wysokość pożyczki możesz liczyć?

Wysokość pożyczki to dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. Jeśli firma działa krócej, pożyczkę oblicza się na podstawie prognozowanej wysokości albo jako 25 proc. wartości całkowitego obrotu w 2019 r. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może wzrosnąć do kwoty, która zapewni firmie płynność finansową na kolejne 18 miesięcy.

Przedsiębiorca dzięki pożyczce może zabezpieczyć bieżące potrzeby swojej firmy, uregulować zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Ma aż 6 miesięcy na wydanie środków z pożyczki i przedstawienie zestawienia wydatków.

Media

Jak złożyć wniosek pożyczkowy?

Wnioski o pożyczkę można składać on-line na stronie instytucji finansującej lub osobiście w punktach obsługi klienta instytucji finansujących. Ich lista znajduje się na stronie BGK i będzie na bieżąco aktualizowana, ponieważ bank planuje podpisać umowy z kolejnymi pośrednikami.

PRZEDSIĘBIORCO, PAMIĘTAJ, ŻE INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:

• udostępnia na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę,
• odpowie na wszystkie szczegółowe pytania o: warunki pożyczki, potrzebne dokumenty, czas rozpatrywania
wniosku pożyczkowego,
• w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy wypłaci Ci pożyczkę.

Pożyczki płynnościowe finansowane są ze środków europejskich z programu Inteligentny Rozwój i są częścią pakietu pomocowego dla firm. Sprawdź pozostałe rozwiązania przygotowane przez BGK na www.bgk.pl/pakietpomocy