Spadek obrotów gospodarczych to jeden z podstawowych warunków otrzymania dofinansowania. Nie jest to jednak warunek wystarczający. Z dofinansowania może bowiem skorzystać jedynie podmiot, który dodatkowo:

  • jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 albo 2 prawa przedsiębiorców, tj. jest osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
  • nie ma zadłużenia wobec ZUS i organów skarbowych do końca III kwartału 2019 r.;
  • nie zachodzą wobec niego przesłanki do upadłości;

Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski sp. k.