Mikro i małe oraz średnie firmy skorzystają z ośmiu programów pomocowych, a duże z dwóch - poinformowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Wśród rozwiązań znalazły się m.in. pożyczki płynnościowe z POIR, dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował w sumie 10 programów pomocowych dla firm każdej wielkości oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES), towarzystw budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielni. To elementy wsparcia polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała na czwartkowej konferencji, że rozwiązania przygotowano we współpracy z resortami finansów, rozwoju i funduszy oraz z sektorem bankowym.

"W programie pomocowym przewidzieliśmy różne formy wsparcia, w tym systemy gwarancji i dopłat, a także produkty z wykorzystaniem funduszy unijnych. Oprócz już istniejących programów, jak gwarancje de minimis czy kredyt na innowacje technologiczne, wypracowaliśmy nowe rozwiązania, które mają dodatkowo wspomóc polskie firmy w związku z COVID-19 – np. Fundusz Gwarancji Płynnościowych czy dopłaty do oprocentowania. Z większości programów przedsiębiorcy mogą już korzystać w swoich bankach lub u naszych pośredników finansowych" - tłumaczyła Daszyńska-Muzyczka.

Szefowa BGK zaznaczyła, że "to nie jesteś tak, że jeżeli się skorzysta z jednego instrumentu, to z drugiego instrumentu nie będzie można skorzystać".

W przypadku mikro i małych oraz średnich firm nowym produktem są pożyczki płynnościowe z POIR. "Produkt ten będzie udostępniony na bazie środków europejskich, które mamy. Brak tu jest ścisłego katalogu, na co będzie ta pożyczka przeznaczona. (...) Chcemy przede wszystkim pomagać w płynności" - wyjaśniła prezes BGK.

W tym produkcie ma być zerowe oprocentowanie, półroczna karencja w spłacie, kwota pożyczki do 15 mln zł, udzielane przez pośredników finansowych współpracujących z BGK.

W trakcie przygotowania jest również mechanizm dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać małe, średnie, jak i duże firmy, bez względu na branżę. "Głównie chodzi nam o kredyty obrotowe, czyli te, które zapewniają płynność" - powiedziała. Dodała, że okres objęcia kredytu dopłatami: zakładamy max. 12 miesięcy.

Jak mówiła, dla mikro i małych oraz średnich firm w przypadku projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka istnieje m.in. możliwość przedłużenia o dodatkowe sześć miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowoodsetkowych; możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy.

"To co dodatkowo wdrożyliśmy, to chociażby brak wymaganego wkładu własnego na pożyczkę" - dodała.

Jeśli chodzi o kredyt na innowacje technologiczne (mikro i małe oraz średnie firmy), tutaj nastąpiło m.in. wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br.; wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni, a także wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 30 na 67 dni.

Jednym z kolejnych działań BGK jest wprowadzenie nowych zasad udzielania gwarancji Biznesmax (mikro i małe oraz średnie firmy). Jak tłumaczyła prezes BGK, zmiany te umożliwiają szerszy dostęp do kredytów i pozwolą zachować płynność finansową przedsiębiorstw. W rozwiązaniu tym m.in. wydłużono okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu. Jak dodała, by skorzystać ze wsparcia z gwarancji Biznesmax, przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

Dla mikro i małych firm w programie Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie to ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie zawieszenia spłat pożyczki na sześć miesięcy, wydłużenia karencji o pół roku, obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. (w skali roku na okres do 12 miesięcy), wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy, możliwości odstąpienia od kar umownych.

Z kolei z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji – do 27 miesięcy. Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 r.

Prezes BGK poinformowała, że wśród przygotowanych rozwiązań są także te wspierające Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). Dotyczą one m.in. wydłużenia okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy, czy karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy.