Pakiet pomocowy BGK to szereg rozwiązań wspierających przedsiębiorców. Wśród nich są: korzystniejsze warunki pożyczek unijnych, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, a także rozwiązania gwarancyjne dla dużych firm.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Dla kogo: dla średnich i dużych firm

Na czym będzie polegało to rozwiązanie?

- możliwość wnioskowania do banku kredytującego o zabezpieczenie spłaty kredytu (gwarancję)
- zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu
- stosuje się go w przypadku nowych lub odnawialnych kredytów
- kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł
- okres gwarancji - maksimum 27 miesięcy
- okres kredytu - maksimum 24 miesiące
- kwota gwarancji - od 3,5 mln zł do 200 mln zł
- przeznaczenie kredytu - zapewnienie płynności finansowej
- prowizje od gwarancji uzależnione od okresu kredytu i wielkości firmy

Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 r.

Produkt będzie dostępny już w kwietniu w bankach współpracujących z BGK.Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo: dla małych i średnich firm

W tym programie przedsiębiorca, który realizuje inwestycję, może uzyskać dotację do 70% wartości projektu, pod warunkiem, że finansuje ją kredytem na innowacje technologiczne, zaciągniętym w banku współpracującym z BGK.

Co się zmieniło?

- wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca 2020 r.
- wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni
- wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 37 do 67 dni
- wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy
- wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego, fizycznego uczestnictwa w panelach oceniających projekty)

Produkt jest już dostępny w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Dla kogo: dla wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 niezależnie od wielkości i branży

Jakie rozwiązania planujemy?

- rodzaj kredytu - kredyt obrotowy

- okres objęcia kredytu dopłatami - maksymalnie 12 miesięcy

Produkt jest w przygotowaniu, będzie dostępny w bankach współpracujących z BGK.Pożyczki unijne dla MŚP

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczki unijne to szereg produktów finansowych na działalność bieżącą i inwestycje, których źródłem są środki europejskie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Warunki tych produktów, a także grupy odbiorców są różne w każdym województwie.

Co się zmieniło? Pożyczkobiorca ma możliwość uzyskania:

- dodatkowej, 6-miesięcznej lub dłuższej (w zależności od programu) karencji w spłacie kapitału lub
- zawieszenia spłat na okres 4 miesięcy
- niższego oprocentowania pożyczek

Ponadto nie są naliczane podwyższone odsetki w odniesieniu do zaległości wynikających z epidemii COVID-19 i nie są podejmowane działania windykacyjne.

Jeśli pożyczkobiorca chce skorzystać z tych rozwiązań, powinien skontaktować się z pośrednikiem finansowym, z którym zawarł umowę o udzielenie pożyczki.

Produkt już dostępny u pośredników finansowych współpracujących z BGK. Ich lista dostępna na stronie: www.pozyczkiunijne.bgk.plBiznesmax

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich firm

Gwarancja ta zabezpiecza spłatę kredytu i jednocześnie zawiera dopłatę do jego oprocentowania.

Co się zmienia?

- możliwość obejmowania gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym pożyczki w rachunku bieżącym (dotychczas była dostępna tylko dla kredytu inwestycyjnego)
- brak obowiązku przedkładania przez kredytobiorców planu projektu inwestycyjnego (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)
- rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych
- wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu
- wprowadzenie dodatkowego kryterium umożliwiającego skorzystanie z proinnowacyjnej ścieżki oceny także firmom efektywnym ekologicznie. To umożliwi im uzyskiwanie kredytów obrotowych
i inwestycyjnych, niekoniecznie związanych z efektem ekologicznym

Produkt będzie dostępny jeszcze w kwietniu w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/


__________________________________________________________________________

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – wsparcie z ZUS

Jakie wsparcie możesz uzyskać w ZUS?

zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, czyli odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek


Aby uzyskać wsparcie z ZUS, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie dokumenty można złożyć przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - bez wychodzenia z domu – przez internet. Jeżeli nie masz jeszcze profilu na portalu PUE ZUS, możesz go założyć online – przy użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego/login.gov lub bankowości elektronicznej.

PARTNER