Jakie korzyści daje gwarancja de minimis?

- możesz starać się o kredyt, nawet jeśli masz krótką historię kredytową albo nie masz wystarczającego majątku na jego zabezpieczenie

- nie musisz zastawiać swojego majątku, jeśli kredyt zabezpieczysz gwarancją de minimis

- oszczędzasz czas – wszystkie formalności załatwisz bezpośrednio w banku kredytującym wraz z uzyskaniem kredytu

- nie ponosisz kosztów za ustanowienie zabezpieczenia – BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji

- bank kredytujący może obniżyć marżę lub prowizję za kredyt

- w trakcie korzystania z kredytu z gwarancją de minimis nie musisz składać żadnych sprawozdań

- sprawdź w banku (najlepiej w tym, w którym masz rachunek) szczegółowe warunki, na jakich możesz uzyskać kredyt z gwarancją de minimis

- zawnioskuj o kredyt na określonych warunkach, proponując jako zabezpieczenie gwarancję de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego

- wraz z wnioskiem o kredyt złóż wniosek o zabezpieczenie go gwarancją de minimis

- bank kredytujący oceni Twoją zdolność kredytową i przedstawi do wypełnienia umowę, w której zawarte będą informacje o udzielonej gwarancji de minimis jako zabezpieczeniu kredytu. Bank kredytujący przyjmie weksel jako zabezpieczenie

- jeśli masz wątpliwości, jak go wypełnić, zapytaj pracownika banku, w którym wnioskujesz o kredyt. Dokumenty złóż bezpośrednio w tym banku

- zapoznaj się uważnie z warunkami udzielenia i zabezpieczenia kredytu, które przedstawi Ci bank kredytujący

- z treścią wniosku o gwarancję de minimis, załącznikiem oraz z warunkami udzielania gwarancji możesz wcześniej zapoznać się na stronie BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

- jeżeli spełniasz warunki, bank kredytujący podejmie decyzję – na podstawie Twojej zdolności kredytowej i obowiązujących w tym banku zasad - o udzieleniu Ci kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis

- po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków kredytu zawarta zostanie umowa kredytowa. Wraz z podpisaniem umowy wystawiasz na rzecz BGK weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

- bank kredytujący wyda Ci zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w dniu udzielenia gwarancji

- od gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2020 r. bank kredytujący nie będzie pobierał opłaty prowizyjnej na rzecz BGK za pierwszy rok gwarancjiPAMIĘTAJ, ŻE BANK KREDYTUJĄCY:

• udzieli Ci informacji w sprawie wniosku o kredyt i gwarancji
• rozpatrzy Twój wniosek
• podejmie decyzję o objęciu kredytu gwarancją i o jego uruchomieniu
• poinformuje Cię o podjętej w tej sprawie decyzji
• ma własne procedury i określa czas rozpatrywania wniosku
• rozpatrzy Twoje ewentualne odwołania od decyzji kredytowej i warunków objęcia kredytu gwarancją

Więcej informacji o gwarancji de minimis znajdziesz na stronie BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
PARTNER