Koronawirus uderzył w biznes i poważnie zachwiał kondycją firm na całym świecie. Polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przez pandemię już są lub będą w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie. Z pomocą, na jeszcze korzystniejszych warunkach niż dotychczas, przychodzą gwarancje de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z resortami rozwoju i finansów oraz sektorem bankowym przygotował nowe, lepsze warunki udzielania gwarancji. Mają pomóc zachować płynność finansową przedsiębiorcom z sektora MŚP, spełniającym kryteria określone w programie de minimis, niezależnie od branży. Zmiany polegają na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł). BGK zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji za pierwszy rok, która wcześniej wynosiła 0,5%, a okres zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego wydłużył z 27 do 39 miesięcy. Dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej.

NOWE WARUNKI GWARANCJI DE MINIMIS

- wzrost zakresu maksymalnego zabezpieczenia do 80% kwoty kredytu
- brak prowizji pobieranej przez BGK za pierwszy rok udzielenia gwarancji
- dłuższy okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego: do 39 miesięcy

Czym są de minimis?

Gwarancje de minimis to program wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP, który ułatwia im dostęp do finansowania. Program jest realizowany z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. BGK gwarantuje mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Dla firm, które nie mają długiej historii kredytowej albo wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, gwarancje BGK są często jedyną drogą do jego uzyskania. Dodatkowo objęcie nimi kredytu pozwala firmie uzyskać korzystniejsze warunki kredytowana, np. dłuższy okres finansowania, niższą marżę lub prowizję. Gdyby nie uczestnictwo w programie sześć na dziesięć polskich przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania.PARTNER