Sprawdź, jakiej pomocy udziela BGK!
Media

Pandemia COVID-19 spowoduje najprawdopodobniej najpoważniejszy kryzys gospodarczy od końca II wojny światowej. W ciągu kilku tygodni życie społeczno-gospodarcze zostało w wielu miejscach na świecie zamrożone, a w innych ograniczone do niezbędnego minimum. Wiele firm praktycznie z dnia na dzień straciło całkowicie możliwość prowadzenia działalności. Jak podkreśla Premier Mateusz Morawiecki, jednym z podstawowych wyzwań jest ochrona miejsc pracy oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych i usługowych, by po ograniczeniu pandemii można było odtworzyć przerwane procesy gospodarcze.

Oglądając obrazy i śledząc dane z wielu krajów, w których liczba chorych przekroczyła poziomy krytyczne dla ich systemów ochrony zdrowia, rozumiemy, że konieczne są przede wszystkim działania chroniące życie.

Jednocześnie jednak trzeba myśleć, jak wspierać przedsiębiorców. Wierzymy, że ograniczenia możliwości prowadzenia biznesu będą znoszone w relatywnie krótkim czasie. Mamy też świadomość, że nawet w optymistycznym scenariuszu powrót do normalnej działalności gospodarczej, do poziomów sprzedaży sprzed kryzysu może potrwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Czas ten będzie potrzebny nie tylko na odbudowanie popytu, ale także na odtworzenie przerwanych łańcuchów dostaw. Grozi to utratą płynności, czego skutkiem będzie bankructwo wielu firm i drastyczny wzrost bezrobocia.

W obliczu tej sytuacji rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadził rozwiązania mające chronić przedsiębiorców i ich pracowników – tarczę antykryzysową. Dzięki niej wiele przedsiębiorstw będzie mogło przetrwać okres ograniczenia lub zawieszenia działalności i rozpocząć odbudowę normalnej aktywności gospodarczej. Obok licznych rozwiązań o charakterze dopłat bezpośrednich do utrzymywanych miejsc pracy, świadczeń postojowych, ulg podatkowych, zawieszenia składek ZUS oraz ułatwień administracyjnych istotną rolę w pakiecie odgrywają także preferencyjne gwarancje i kredyty.

Jednym z głównych dostarczycieli rozwiązań kredytowych i gwarancyjnych dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Już teraz dostępny jest jego sztandarowy produkt dla małych i średnich firm - gwarancje de minimis na nowych, specjalnych warunkach.PARTNER