Projekt prawa klimatycznego przedstawiony przez KE na początku marca zakłada, że plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku do 50-55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 roku zostanie przedstawiony jesienią. Uruchomione we wtorek konsultacje mają dać szanse zainteresowanym stronom, a także obywatelom na odniesienie się do tych pomysłów.

"Główny nacisk KE oczywiście położony jest na walkę z pandemią koronawirusa, ale jednocześnie kontynuujemy nasze prace przygotowawcze w sprawie priorytetów długoterminowych takich jak Europejski Zielony Ład. Jak wiadomo jest on naszą strategią wzrostu, która będzie centralnym filarem odbudowy gospodarczej Europy" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Vivian Loonela.