Zakres tych propozycji zakreślał pilne i niezbędne działania dla ratowania płynności firm, miejsc pracy, wynagrodzeń pracowników i całej gospodarki narodowej.

Z równie wielkim niepokojem odnotowujemy wprowadzenie przez Sejm zapisów, mających niewiele wspólnego z ratowaniem gospodarki, rozszerzających uprawnienia prokuratora generalnego, możliwości ingerowania premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego oraz przepisy dot. przeprowadzenia wyborów. Artykuły te odwracają uwagę opinii publicznej od zasadniczego problemu, jakim jest ratowanie życia ludzi i gospodarki.

Sytuacja zdrowotna i ekonomiczna, przedsiębiorstw, obywateli i państwa wyprzedziła już zapisy dziś uchwalonej ustawy. Niezwłoczne będzie uchwalenie Tarczy Antykryzysowej nr 2.

Marek Goliszewski, premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, założyciel i prezes Business Centre Club