Prace w sprawie reformy nadzoru właścicielskiego już trwają. Pierwszy projekt dotyczący zmian w funkcjonowaniu rad nadzorczych poznamy w kwietniu - poinformował w czwartek na konferencji "Dobre prawo – silna gospodarka" wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

"Filary naszej reformy nadzoru właścicielskiego to sprawnie zarządzane grupy kapitałowe oraz zarządy poszczególnych spółek, efektywny nadzór oraz dobrze poinformowani wspólnicy" - powiedział w czwartek Kowalski, wiceminister i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego.

Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego powołano oficjalnie 10 lutego zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych. Jej celem jest opracowanie i zarekomendowanie propozycji zmian w prawie gospodarczym. Obejmą one w szczególności: wprowadzenie prawa koncernowego, przekazywanie przez spółki kapitałowe informacji wspólnikom lub akcjonariuszom, kompetencje rad nadzorczych i ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień, obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących, a także wypracowanie innych rekomendacji w zakresie reformy prawa handlowego.

W ramach prac nad reformą powołano zespoły eksperckie, których zadaniem będzie wspieranie działań komisji. Chodzi o zespoły: ds. prawa koncernowego, zwiększenia efektywności rad nadzorczych, ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych, ds. reformy prawa handlowego oraz zespół konsultacyjny.

"Prace zespołów komisji już się toczą. Pierwszy projekt w zakresie efektywnego funkcjonowania rad nadzorczych chcemy przedstawić już w kwietniu. Poddamy go transparentnym, dogłębnym konsultacjom” - powiedział Janusz Kowalski.

Podczas konferencji wiceministrowie aktywów państwowych Janusz Kowalski i Tomasz Szczegielniak wręczyli akty powołania przewodniczącym i członkom pięciu zespołów eksperckich, wchodzących w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego. Odbyły się również dwie dyskusje panelowe, których uczestnicy rozmawiali o potrzebach zmian w polskim prawie handlowym oraz oczekiwaniach przedsiębiorców w związku z reformą nadzoru właścicielskiego. Do udziału w dyskusjach zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk akademickich, spółek prywatnych i państwowych. Omówiono m.in. dzisiejszą rolę rad nadzorczych w zarządzaniu spółkami, relacji między podmiotami w ramach grup kapitałowych oraz obieg informacji w spółce. (PAP)