7 listopada 2019 r. za sprawą nowelizacji k.p.c. do procedury cywilnej wróciło odrębne postępowanie: Sprawy gospodarcze. O tym, na czym polegają zmiany, jaki będą miały skutek w stosunku do przedsiębiorcy i jego pozycji w procesie – mówi radca prawny Natalia Basałaj z Kancelarii Kondrat i Partnerzy.

- Czy to dobrze, że wraca postępowanie gospodarcze? Tak naprawdę praktyka wielu lat i orzecznictwo dopiero to pokaże. Ale wstępnie można stwierdzić, że powrót jest niekorzystny. Z odrębnym postępowaniem mieliśmy do czynienia w 1989 roku, ale się nie sprawdziło; przepisy zostały uchylone w 2012 roku – mówi radca Natalia Basałaj.

Obecne postępowanie dotyczy katalogu spraw gospodarczych, rozpatrywanych w procesie. Jest to katalog zamknięty; weszły pewne ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe. Istotnym novum, które zostało wprowadzone w stosunku do starych przepisów jest prowadzenie spraw między nieprzedsiębiorcami. Ekspertka wskazuje trzy rodzaje umów: umowy o roboty budowlane i wszelkie umowy z nimi powiązane np. dzieło sprzedaż, zlecenie; umowy leasingu, których stroną może być również konsument oraz roszczenia związane z odpowiedzialnością za dług przedsiębiorcy (odpowiedzialność posiłkowa, solidarna), które mogą objąć faktycznie osobę fizyczną.